2017-01-30 16:35

2017-01-30 16:35

Stort engagemang för Ainaz, 10 år

HAGFORS: Tusentals har skrivit under för att stoppa utvisningen

Artikeln om tioåriga Ainaz Jalili i Hagfors som utvisas utan sin mamma har väckt starka reaktioner runt om i landet.
– Så här får det inte gå till. Jag sitter och skriver till Europadomstolen nu, jag stämmer regeringen, sa Lennart Olsson i Arvika på måndagsförmiddagen.

Det var i lördags som NWT berättade om Ainaz Jalili som ska utvisas till Tyskland tillsammans med sin pappa. Hennes mamma Fatema Sarwari och två bröder har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Förtvivlan

Artikeln har väckt ett enormt engagemang, inte minst i sociala medier. Många läsare har också hört av sig till NWT, och berättat om sin förtvivlan över fallet och undrat om det finns något de kan göra för att stoppa utvisningen.

– Jag har ringt runt för att få tag på den som tagit beslutet, säger Palle Poulssen på Gotland.

Palle Poulssen är skådespelare och gycklare. I somras vad han med i teateruppsättningen Miranda Mirakel som Unga Roma spelade vid Roma klosterruin. Pjäsen handlar om en flicka från Syrien som kommer över havet.

Han fick kännedom om Ainaz Jalilis fall genom en länk till NWT som någon delat i sociala medier.

– Vem kan stå för det här beslutet? Jag vill prata med någon som kan se mig i ögonen och säga att det här är rätt. Det finns ingen människa som kan göra det!

Som så många andra vill Palle Poulssen veta vad han kan göra, för att hjälpa till att stoppa utvisningen.

Namninsamlingar

– Är det här Sverige? säger Mona-Lisa som bor i Värmland. Vad är det för människor som tar ett sådant beslut. De säger att de följer lagen. Men då måste vi ändra på lagen. Vi måste ha hjärta och hjärna med i lagstiftningen.

– Nu måste vi i Sverige sätta ner foten, och visa att det här är fel. Det räcker nu. Basta! Vi kan inte bli den tysta massan som låter det ske. Det finns många Ainaz där ute, många sådana här fall, som vi inte får kännedom om.

Europadomstolen

Lennart Olsson i Arvika vände sig till Europadomstolen på måndagen.

– Jag läste om det i lördags i Wemlandstidningen och blev så fruktansvärt arg. Något måste göras.

Under helgen startade flera namninsamlingar på www.skrivunder.com. Ainaz bror Bahram Jalili står bakom en lista som heter ”Stoppa splittringen av familjen Jalili”. På måndagen hade ett flera tusen människor skrivit under i protest mot utvisningsbeslutet.

– Vad mer kan man göra? Jag vet inte. Men det känns bra att så många människor engagerar sig, säger Bahram Jalili.

Det var i lördags som NWT berättade om Ainaz Jalili som ska utvisas till Tyskland tillsammans med sin pappa. Hennes mamma Fatema Sarwari och två bröder har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Förtvivlan

Artikeln har väckt ett enormt engagemang, inte minst i sociala medier. Många läsare har också hört av sig till NWT, och berättat om sin förtvivlan över fallet och undrat om det finns något de kan göra för att stoppa utvisningen.

– Jag har ringt runt för att få tag på den som tagit beslutet, säger Palle Poulssen på Gotland.

Palle Poulssen är skådespelare och gycklare. I somras vad han med i teateruppsättningen Miranda Mirakel som Unga Roma spelade vid Roma klosterruin. Pjäsen handlar om en flicka från Syrien som kommer över havet.

Han fick kännedom om Ainaz Jalilis fall genom en länk till NWT som någon delat i sociala medier.

– Vem kan stå för det här beslutet? Jag vill prata med någon som kan se mig i ögonen och säga att det här är rätt. Det finns ingen människa som kan göra det!

Som så många andra vill Palle Poulssen veta vad han kan göra, för att hjälpa till att stoppa utvisningen.

Namninsamlingar

– Är det här Sverige? säger Mona-Lisa som bor i Värmland. Vad är det för människor som tar ett sådant beslut. De säger att de följer lagen. Men då måste vi ändra på lagen. Vi måste ha hjärta och hjärna med i lagstiftningen.

– Nu måste vi i Sverige sätta ner foten, och visa att det här är fel. Det räcker nu. Basta! Vi kan inte bli den tysta massan som låter det ske. Det finns många Ainaz där ute, många sådana här fall, som vi inte får kännedom om.

Europadomstolen

Lennart Olsson i Arvika vände sig till Europadomstolen på måndagen.

– Jag läste om det i lördags i Wemlandstidningen och blev så fruktansvärt arg. Något måste göras.

Under helgen startade flera namninsamlingar på www.skrivunder.com. Ainaz bror Bahram Jalili står bakom en lista som heter ”Stoppa splittringen av familjen Jalili”. På måndagen hade ett flera tusen människor skrivit under i protest mot utvisningsbeslutet.

– Vad mer kan man göra? Jag vet inte. Men det känns bra att så många människor engagerar sig, säger Bahram Jalili.

Skälen för beslutet

Migrationsverkets beslut att avvisa Ainaz och Ghawsuddin Jalilis ansökning om uppehållstillstånd (med stöd av 5 kap.1c § utlänningslagen (2005:716):

”Beträffande de sökandes anförda anknytningar till deras söner, respektive bröder, finner Migrationsverket att de inte är familjemedlemmar till de sökande på det sätt som definieras i Dublinförordningen artikel 2g. Anknytningen till dem har därför inte påverkat ansvarsfrågan enligt Dublinförordningen.

Angående de sökandes anförda anknytning till deras i Sverige bosatta fru, respektive mor, konstaterar Migrationsverket att hon inte innehar den skyddstatusförklaring som ligger till grund för att artikel 9 i Dublinförordningen ska kunna tillämpas. Migrationsverket finner även här att anknytningen till henne inte påverkat ansvarsfrågan enligt Dublinförordningen. Därutöver finner Migrationsverket att det inte heller föreligger ett sådant beroendeförhållande mellan de sökande och deras i Sverige bosatta fru, respektive mor som avses i artikel 16.1 Dublinförordningen (det vill säga ett beroendeförhållande på grund av graviditet eller nyfött barn, svår sjukdom, allvarligt funktionshinder, hög ålder).

Därtill har Migrationsverket även beaktat de sökandes uppgifter om att de inte ansökt om asyl i Tyskland. Migrationsverket konstaterar i denna del att det mot bakgrund av Eurodac-resultatet och tyska myndigheters svar inte finns anledning att betvivla att de sökande lämnat in en asylansökan i Tyskland.

Migrationsverket finner vid en samlad bedömning att det saknas skäl att avstå från att tillämpa Dublinförordningen.

Vid denna bedömning har verket även beaktat vad hänsynen till barnets hälsa, utveckling och bästa i övrigt kräver i enlighet med 1 kap. 10 § utlänningslagen. Migrationsverket finner att det inte är oförenligt med bestämmelsen att överföra Ainaz Jalili till Tyskland tillsammans med sin far”

Källa: