2016-10-14 10:36

2016-10-14 11:46

Jaktlaget fällde riktig bamsetjur

EKSHÄRAD: Kan det vara "Gröcken-älgen"?

– En riktigt ståtlig älgtjur!
Det säger Matt Jonas Eriksson i Hamras jaktlag i Ekshärad vars jaktkamrat fällde en 23-taggare på torsdagen.
Nu spekulerar många i om det kan vara den kända Gröcken-älgen som fällts.

13 horn på ena sidan, en gigantisk hornuppsättning och en totalvikt om 409 kilo.

– Det var en riktig bamsing, säger Matt Jonas Eriksson.

Älgtjuren fälldes av hans jaktkamrat i trakterna kring Mjögsjöhöjden i Ekshärad på torsdagen. Strax därefter startade spekulationerna: var det den kända Gröcken-älgen, som Värmlands Folkblad tidigare skrivit om, som fälldes?

– Ja, det har blivit en riktig kändisälg. Den har uppehållit sig runt vägen i många år, säkert åtta-tio år, och många har sett den, säger Matt Jonas Eriksson.

Gröcken-älgens signum har varit att den ofta synts, men framåt jakttider alltid hållit sig undan, enligt Matt Jonas Eriksson.

– Men om det faktiskt är den älgen är ännu inte klarlagt, säger han.

Första älgen

När NWT får kontakt med Matt Jonas Eriksson sitter han på ett älgpass, men besväras inte av samtalet:

– Det har varit en väldigt trög inledning på jakten. Gårdagens bamsing var den första älgen vi har skjutit. Vi har konstaterat att vissa områden är helt tömda på älg, säger han.

Hamra VVO fick i år en tilldelning på totalt fem djur.

– Två tjurar, en ko och två kalvar. Vi är mellan 35 och 40 jägare i jaktlaget och för tjugo år sedan hade vi en tilldelning på lika många djur, säger Matt Jonas Eriksson.

Han berättar också att även om det nu är Gröcken-älgen som fällts så finns det många stora djur kvar i trakterna:

– Det vet vi sedan tidigare.

Första veckan

Hur första jaktveckan har gått totalt sett är svårt att sia om, enligt Kari Langöen, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland:

– Jaktlagen har två veckor på sig att rapportera in fällda älgar. Däremot vet vi att det är många ute i skogen.

Som NWT har skrivit om flera gånger tidigare har det på förhand rapporterats om väldigt liten tillgång på älg.

– Vissa säger att det är bra med älg, men en hel del rapporter pekar på det motsatta, säger Kari Langöen.

För den som är intresserad går det att följa inrapportering av fällda djur på www.algdata.se.

13 horn på ena sidan, en gigantisk hornuppsättning och en totalvikt om 409 kilo.

– Det var en riktig bamsing, säger Matt Jonas Eriksson.

Älgtjuren fälldes av hans jaktkamrat i trakterna kring Mjögsjöhöjden i Ekshärad på torsdagen. Strax därefter startade spekulationerna: var det den kända Gröcken-älgen, som Värmlands Folkblad tidigare skrivit om, som fälldes?

– Ja, det har blivit en riktig kändisälg. Den har uppehållit sig runt vägen i många år, säkert åtta-tio år, och många har sett den, säger Matt Jonas Eriksson.

Gröcken-älgens signum har varit att den ofta synts, men framåt jakttider alltid hållit sig undan, enligt Matt Jonas Eriksson.

– Men om det faktiskt är den älgen är ännu inte klarlagt, säger han.

Första älgen

När NWT får kontakt med Matt Jonas Eriksson sitter han på ett älgpass, men besväras inte av samtalet:

– Det har varit en väldigt trög inledning på jakten. Gårdagens bamsing var den första älgen vi har skjutit. Vi har konstaterat att vissa områden är helt tömda på älg, säger han.

Hamra VVO fick i år en tilldelning på totalt fem djur.

– Två tjurar, en ko och två kalvar. Vi är mellan 35 och 40 jägare i jaktlaget och för tjugo år sedan hade vi en tilldelning på lika många djur, säger Matt Jonas Eriksson.

Han berättar också att även om det nu är Gröcken-älgen som fällts så finns det många stora djur kvar i trakterna:

– Det vet vi sedan tidigare.

Första veckan

Hur första jaktveckan har gått totalt sett är svårt att sia om, enligt Kari Langöen, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland:

– Jaktlagen har två veckor på sig att rapportera in fällda älgar. Däremot vet vi att det är många ute i skogen.

Som NWT har skrivit om flera gånger tidigare har det på förhand rapporterats om väldigt liten tillgång på älg.

– Vissa säger att det är bra med älg, men en hel del rapporter pekar på det motsatta, säger Kari Langöen.

För den som är intresserad går det att följa inrapportering av fällda djur på www.algdata.se.