2016-10-11 16:01

2016-10-11 16:02

Dammen som alla vill ha bort

HAGFORS: En ekologiskt viktig åtgärd

Fortum har skickat in en tillståndsansökan om att riva ut Acksjödammen nordost om Bergsäng. En åtgärd som görs i samförstånd med Länsstyrelsen och Klarälvens vattenråd.

En utrivning av dammen har varit diskuterad i många år. Det är ett led i de biotopförstärkande åtgärder som gjorts och ska göras för att utloppet från sjön ska återfå en mer naturlig karaktär, vilket bland annat gynnar vandrande lax och öring från Klarälven att komma upp i Acksjösystemet och leka.

En utrivning ger också en unik möjlighet att studera vad som händer när en sjö återställs till ett vattensystem med naturliga variationer efter att ha varit reglerad under många år. Varken Acksjön eller Acksjöälven når för närvarande en god ekologisk status då regleringen påverkar sjön negativt.

Om ansökan går igenom kommer projektet att slutföras inom fem år. Det handlar om en total utrivning av det som hör till dammanläggningen och när det är klart kommer utloppet från sjön ha en fri bredd på cirka tre meter.

Fortums del av projektet kommer att kosta cirka 1,2 miljoner kronor. De fortsatta biotopförstärkande åtgärderna ansvarar Länsstyrelsen för.

En utrivning av dammen har varit diskuterad i många år. Det är ett led i de biotopförstärkande åtgärder som gjorts och ska göras för att utloppet från sjön ska återfå en mer naturlig karaktär, vilket bland annat gynnar vandrande lax och öring från Klarälven att komma upp i Acksjösystemet och leka.

En utrivning ger också en unik möjlighet att studera vad som händer när en sjö återställs till ett vattensystem med naturliga variationer efter att ha varit reglerad under många år. Varken Acksjön eller Acksjöälven når för närvarande en god ekologisk status då regleringen påverkar sjön negativt.

Om ansökan går igenom kommer projektet att slutföras inom fem år. Det handlar om en total utrivning av det som hör till dammanläggningen och när det är klart kommer utloppet från sjön ha en fri bredd på cirka tre meter.

Fortums del av projektet kommer att kosta cirka 1,2 miljoner kronor. De fortsatta biotopförstärkande åtgärderna ansvarar Länsstyrelsen för.