2016-10-08 06:00

2016-10-08 06:00

Här går matten som en dans

HAGFORS: Med kropp och rörelse blir det abstrakta mer konkret

Att levandegöra matematik genom att använda kroppen. Det är vad dansmatte handlar om som leds av kulturpedagogen Sandra S Johansson.

– Alla barn lär sig på olika sätt och det här är ett komplement, säger Sandra innan hon tar emot elever i klass 3 B för en lite annorlunda lektion i Älvstrandsaulan.

Dansmatte är en del projektet Skapande skola som nu är inne på tredje året. Under hösten är det treorna i kommunen som får dansmattelektioner, till våren är det ettornas tur.

Ett omfattande projekt

Alla skolor ingår i projektet så förutom att ha hand om eleverna i Älvstrandskolan i Hagfors åker Sandra även ut till Ekshärad, Råda och Sunnemo för att barnen ska få en insikt i matematikens värld genom olika rörelser och övningar.

Sandra möter barnen var tredje vecka. Innan diskuterar hon med lärarna så de hjälper varandra att få till ”praktisk matte”. Den här dagen ska hon utgå från klockan. Med hjälp av siffror lägger eleverna ut en urtavla på golvet och sedan för Sandra genom illustrerande förklaringar in olika matematiska begrepp i en rad övningar.

Gestaltar lösningar

– Om jag säger 17 och 50, hur mycket är klockan då? är en uppgift som eleverna ska lösa genom att gestalta ett klockslag.

– Vi har inte lärt oss digitalt, svarar en pojke men gruppen löser det genom att steg för steg räkna sig fram på den utlagda urtavlan.

Udda och jämna tal liksom division är andra matematiska begrepp som man kommer in på under lektionen som i nästa steg går vidare till geometri. Två och två ska eleverna forma en triangel genom att använda sina kroppar, något som löses på många olika sätt.

Samarbete

Här smyger det även in andra viktiga moment som samarbete och närhet, något som blir än mer involverat när eleverna får i uppgift att gemensamt forma en stor triangel på golvet.

– Det betyder jättemycket att lära med hela kroppen. Det blir annat än det vi gör till vardags, med sådant här når man ännu längre. Alla är med på sina egna villkor, säger klassfröken Anna Erkgärds om dansmattelektionerna.

– Och att det är en annan person som kommer in är superbra för mig, då kan jag se eleverna på ett nytt sätt, det blir reflekterande för min del, säger klassfröken.

– Alla barn lär sig på olika sätt och det här är ett komplement, säger Sandra innan hon tar emot elever i klass 3 B för en lite annorlunda lektion i Älvstrandsaulan.

Dansmatte är en del projektet Skapande skola som nu är inne på tredje året. Under hösten är det treorna i kommunen som får dansmattelektioner, till våren är det ettornas tur.

Ett omfattande projekt

Alla skolor ingår i projektet så förutom att ha hand om eleverna i Älvstrandskolan i Hagfors åker Sandra även ut till Ekshärad, Råda och Sunnemo för att barnen ska få en insikt i matematikens värld genom olika rörelser och övningar.

Sandra möter barnen var tredje vecka. Innan diskuterar hon med lärarna så de hjälper varandra att få till ”praktisk matte”. Den här dagen ska hon utgå från klockan. Med hjälp av siffror lägger eleverna ut en urtavla på golvet och sedan för Sandra genom illustrerande förklaringar in olika matematiska begrepp i en rad övningar.

Gestaltar lösningar

– Om jag säger 17 och 50, hur mycket är klockan då? är en uppgift som eleverna ska lösa genom att gestalta ett klockslag.

– Vi har inte lärt oss digitalt, svarar en pojke men gruppen löser det genom att steg för steg räkna sig fram på den utlagda urtavlan.

Udda och jämna tal liksom division är andra matematiska begrepp som man kommer in på under lektionen som i nästa steg går vidare till geometri. Två och två ska eleverna forma en triangel genom att använda sina kroppar, något som löses på många olika sätt.

Samarbete

Här smyger det även in andra viktiga moment som samarbete och närhet, något som blir än mer involverat när eleverna får i uppgift att gemensamt forma en stor triangel på golvet.

– Det betyder jättemycket att lära med hela kroppen. Det blir annat än det vi gör till vardags, med sådant här når man ännu längre. Alla är med på sina egna villkor, säger klassfröken Anna Erkgärds om dansmattelektionerna.

– Och att det är en annan person som kommer in är superbra för mig, då kan jag se eleverna på ett nytt sätt, det blir reflekterande för min del, säger klassfröken.