2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

En kulturhistorisk byggnad är på väg att försvinna

HAGFORS: Om väggar kunde tala i detta ödesmättade hus

Ödesmättad historia. Det gamla vårdhemmet i Myra har blivit ett riktigt spökhus. Inte bara för att husets historia har lockat till många olagliga ”spökvandringar”, numera har den monumentala byggnaden även fått ett spöklikt utseende då ägaren börjat riva.

Den påbörjade rivningen var anledningen till att det kom ett anonymt tips till NWT om att byggnaden utgjorde en säkerhetsrisk om man kom för nära. Och framför allt om man vågade sig in i huset, så som många bevisligen gjort genom filmer och bilder som är utlagda på internet.

– Det har varit inbrott hela tiden och folk som springer i huset, säger Alex Johansson som tillsammans med sin pappa Kent äger fastigheten.

Omfattande verksamhet

Det är en byggnad med en lång och händelserik historia som nu håller på att försvinna. 1907 var det taklagsfest för det som kom att vara ett vårdhem för åldringar, förståndshandikappade och sinnessjuka fram till 1962. På en tidig inköpslista fanns bland annat 100 järnsängar, 120 pinnstolar och sex matbord då det var en inrättning som inte bara betjänade Norra Råda utan även många närliggande församlingar som inte hade egna ålderdomshem. Även landstinget hade patienter här.

Vårdstandarden var långt ifrån dagens då det kunde ligga åtta personer i samma rum. Under en period fanns det även en barnavdelning här i ”fattiggården” som vårdhemmet gick under i folkmun. På tredje våningen fanns en tandläkare dit även traktens barn fick komma. Att bege sig in i det ödesmättade huset var för många en smått kuslig upplevelse.

Självförsörjande

Vårdhemmet var i stort sett självförsörjande med odlingar och djurhållning på markerna som hörde till. När Häggården i Råda stod klar avvecklades vårdhemmet i Myra och de boende flyttades till sina respektive hemkommuner.

Lantbruksmarken och tillhörande byggnader såldes till en närboende medan vårdbyggnaderna köptes av Johan Svensson. Han ägde bilfirman Gylners i Hagfors med försäljning av Volkswagen och Willys jeep men inne i Hagfors fanns inte plats för en bilverkstad och han såg en möjlighet för detta i delar av det gamla vårdhemmet.

Bilar kom med tåg

– På den tiden gick det tåg förbi Myra och då kom alla våra Volkswagenbilar med tåg till stationen där NKlJ byggde upp en ramp så vi kunde lossa bilarna och göra dem leveransklara. Här fanns även en bilplåtverkstad för reparation av karosskador och en avdelning för rekonditionering av gamla bilar. Vi var sju montörer, en leveransman och jag, berättar Rune Gräsberg som var verkmästare i Myra 1966-67.

Det var nedervåningen på huvudbyggnaden som röjts ur för bilverksamheten. På andra och tredje våningen samt i byggnaden som under vårdtiden kallades ”stormen”, det fristående huset med gallerförsedda fönster, hyrde civilförsvaret in sig för att förvara fullständig sjukhusutrustning.

Bageri och slakteri

– I ”stormen” gjorde civilförsvaret en ingång söderut för att kunna ta in pansarvagnar. Sedan hade vi en bagare från Mjönäs som hyrde ett tag i källaren. Ugnen var vedeldad som en pizzabagare i dag skulle slå sig på knäna om han fick en sådan. Och i ingången bredvid bageridelen fanns ett slakteri, berättar Per Svensson, son till Johan Svensson.

Gylners hade sin bilverksamhet i huset mellan 1963 och 1971 och därefter hyrde en pallfabrik in sig i lokalerna till och med 1974. 1990 såldes vårdhemmet till ett fastighetsbolag i Molkom som gick i konkurs efter drygt tre år. Sedan september 1994 är fastigheten privatägd och efter några överlåtelser av andelar är det Kent och Alex Johansson som står som ägare.

Den påbörjade rivningen var anledningen till att det kom ett anonymt tips till NWT om att byggnaden utgjorde en säkerhetsrisk om man kom för nära. Och framför allt om man vågade sig in i huset, så som många bevisligen gjort genom filmer och bilder som är utlagda på internet.

– Det har varit inbrott hela tiden och folk som springer i huset, säger Alex Johansson som tillsammans med sin pappa Kent äger fastigheten.

Omfattande verksamhet

Det är en byggnad med en lång och händelserik historia som nu håller på att försvinna. 1907 var det taklagsfest för det som kom att vara ett vårdhem för åldringar, förståndshandikappade och sinnessjuka fram till 1962. På en tidig inköpslista fanns bland annat 100 järnsängar, 120 pinnstolar och sex matbord då det var en inrättning som inte bara betjänade Norra Råda utan även många närliggande församlingar som inte hade egna ålderdomshem. Även landstinget hade patienter här.

Vårdstandarden var långt ifrån dagens då det kunde ligga åtta personer i samma rum. Under en period fanns det även en barnavdelning här i ”fattiggården” som vårdhemmet gick under i folkmun. På tredje våningen fanns en tandläkare dit även traktens barn fick komma. Att bege sig in i det ödesmättade huset var för många en smått kuslig upplevelse.

Självförsörjande

Vårdhemmet var i stort sett självförsörjande med odlingar och djurhållning på markerna som hörde till. När Häggården i Råda stod klar avvecklades vårdhemmet i Myra och de boende flyttades till sina respektive hemkommuner.

Lantbruksmarken och tillhörande byggnader såldes till en närboende medan vårdbyggnaderna köptes av Johan Svensson. Han ägde bilfirman Gylners i Hagfors med försäljning av Volkswagen och Willys jeep men inne i Hagfors fanns inte plats för en bilverkstad och han såg en möjlighet för detta i delar av det gamla vårdhemmet.

Bilar kom med tåg

– På den tiden gick det tåg förbi Myra och då kom alla våra Volkswagenbilar med tåg till stationen där NKlJ byggde upp en ramp så vi kunde lossa bilarna och göra dem leveransklara. Här fanns även en bilplåtverkstad för reparation av karosskador och en avdelning för rekonditionering av gamla bilar. Vi var sju montörer, en leveransman och jag, berättar Rune Gräsberg som var verkmästare i Myra 1966-67.

Det var nedervåningen på huvudbyggnaden som röjts ur för bilverksamheten. På andra och tredje våningen samt i byggnaden som under vårdtiden kallades ”stormen”, det fristående huset med gallerförsedda fönster, hyrde civilförsvaret in sig för att förvara fullständig sjukhusutrustning.

Bageri och slakteri

– I ”stormen” gjorde civilförsvaret en ingång söderut för att kunna ta in pansarvagnar. Sedan hade vi en bagare från Mjönäs som hyrde ett tag i källaren. Ugnen var vedeldad som en pizzabagare i dag skulle slå sig på knäna om han fick en sådan. Och i ingången bredvid bageridelen fanns ett slakteri, berättar Per Svensson, son till Johan Svensson.

Gylners hade sin bilverksamhet i huset mellan 1963 och 1971 och därefter hyrde en pallfabrik in sig i lokalerna till och med 1974. 1990 såldes vårdhemmet till ett fastighetsbolag i Molkom som gick i konkurs efter drygt tre år. Sedan september 1994 är fastigheten privatägd och efter några överlåtelser av andelar är det Kent och Alex Johansson som står som ägare.