2016-10-03 21:03

2016-10-03 21:03

Framtidsstrategin debatterades

HAGFORS: Än har invånarna möjlighet att påverka

Arbetet med att ta fram en framtidsstrategi för Hagfors är nu inne i ett slutskede. Ett förslag har tagits fram som allmänheten har chansen att tycka till om innan slutförslaget tar form.

Sedan i våras har en grupp arbetat med att formulera en framtidsstrategi med sikte mot 2027. Genom olika möten och forum har 700 kommuninvånare varit involverade i att tänka och tycka till och resultatet så här långt har sammanställts i en utställning som öppnades i stadshuset under måndagen.

Här kan man som medborgare studera, fundera och komma med synpunkter om vad som är viktigt att lyfta fram när det gäller att skapa en attraktiv kommun att leva och på i och med framtidstro. Utställningen finns även digitalt via www.hagforstrategin.se där det också finns kommenteringsmöjligheter.

En paneldebatt mellan de olika politiska partierna om förutsättningarna för att nå målet hölls också i stadshuset på måndagskvällen. Ett 25-tal personer hade bänkat sig för att höra svaren från politikerna, om möjligheter men också svagheter som de ser.

Nya och attraktiva bostäder var alla eniga om att det kommer att bli allt viktigare för att möta de önskemål som finns, för att bo kvar eller flytta hit. Likaså att det finns jobb och att de företag som finns på orten har möjlighet att växa om det finns efterfrågad kompetens på orten. En bra gymnasieskola med ett brett utbud av program är viktigt och får kosta, poängterades bland politikerna.

Att ta fram en strategi som tar sikte mot framtiden inbegriper många frågor. Och många ämnen ventilerades, från hur man förbättrar skolan, minskar ohälsan, till hur man får ett bredare kulturutbud.

Den viktigaste frågan i sammanhanget kanske ändå är hur strategin ska och kommer att implementeras så att det inte blir en hyllvärmare.

– Det är viktigt att visa konkret, jag skulle önska lite mer hur i strategin, sa Anna Hammar (V).

– Det är inte bara kommunen som ska göra det och har ansvaret, det ligger på oss all, sa Stellan Andersson (C).

Sedan i våras har en grupp arbetat med att formulera en framtidsstrategi med sikte mot 2027. Genom olika möten och forum har 700 kommuninvånare varit involverade i att tänka och tycka till och resultatet så här långt har sammanställts i en utställning som öppnades i stadshuset under måndagen.

Här kan man som medborgare studera, fundera och komma med synpunkter om vad som är viktigt att lyfta fram när det gäller att skapa en attraktiv kommun att leva och på i och med framtidstro. Utställningen finns även digitalt via www.hagforstrategin.se där det också finns kommenteringsmöjligheter.

En paneldebatt mellan de olika politiska partierna om förutsättningarna för att nå målet hölls också i stadshuset på måndagskvällen. Ett 25-tal personer hade bänkat sig för att höra svaren från politikerna, om möjligheter men också svagheter som de ser.

Nya och attraktiva bostäder var alla eniga om att det kommer att bli allt viktigare för att möta de önskemål som finns, för att bo kvar eller flytta hit. Likaså att det finns jobb och att de företag som finns på orten har möjlighet att växa om det finns efterfrågad kompetens på orten. En bra gymnasieskola med ett brett utbud av program är viktigt och får kosta, poängterades bland politikerna.

Att ta fram en strategi som tar sikte mot framtiden inbegriper många frågor. Och många ämnen ventilerades, från hur man förbättrar skolan, minskar ohälsan, till hur man får ett bredare kulturutbud.

Den viktigaste frågan i sammanhanget kanske ändå är hur strategin ska och kommer att implementeras så att det inte blir en hyllvärmare.

– Det är viktigt att visa konkret, jag skulle önska lite mer hur i strategin, sa Anna Hammar (V).

– Det är inte bara kommunen som ska göra det och har ansvaret, det ligger på oss all, sa Stellan Andersson (C).