2016-09-23 16:14

2016-09-23 16:14

Ny prövning av dammsäkerhet

HAGFORS: Handläggare bedöms som jävig efter inlägg på Facebook

Mark- och miljödomstolen skickar tillbaka tre dammklassningsärenden till länsstyrelsen för ny prövning. Detta sedan Fortum överklagat besluten med hänvisning till att föredragande i ärendena varit jävig.

Till stöd för sin jävsinvändning har Fortum bland annat bifogat kopior av inlägg på sociala medier där handläggaren ”offentliggjort sina personliga uppfattningar och värderingar om vattenkraftens negativa miljöpåverkan och i förekommande fall även kritiska omdömen om företrädare för Fortum”.

Länsstyrelsen bestred Fortums yrkande i överklagandet och uppgav att föredragande inte är medlem i Älvräddarnas organisation vars Facebooksida han gjort inlägg på. ”Även om hans uttalande är mindre lämpliga så är de inget uttryck för att han på förhand tagit ställning i sak” skrev länsstyrelsen och hänvisade till att handläggaren varit föredragande i flera andra dammsäkerhetsärenden där länsstyrelsen gått på bolagets linje vilket man menade visar på objektivitet och opartiskhet i beredningen av ärendena och de beslut som fattats.

Mark- och miljödomstolen motiverar sitt beslut med att den föredragande omfattas av jävsbestämmelserna även om det är verksamhetschefen som fattat beslut i de överklagande ärenden och där även enhetschefen deltog i den slutliga handläggningen.

De aktuella ärendena gäller tre dammar i Uvåsystemet där länsstyrelsen höjde dammsäkerhetsklassen jämfört med vad Fortum föreslagit i sin ansökan.

Till stöd för sin jävsinvändning har Fortum bland annat bifogat kopior av inlägg på sociala medier där handläggaren ”offentliggjort sina personliga uppfattningar och värderingar om vattenkraftens negativa miljöpåverkan och i förekommande fall även kritiska omdömen om företrädare för Fortum”.

Länsstyrelsen bestred Fortums yrkande i överklagandet och uppgav att föredragande inte är medlem i Älvräddarnas organisation vars Facebooksida han gjort inlägg på. ”Även om hans uttalande är mindre lämpliga så är de inget uttryck för att han på förhand tagit ställning i sak” skrev länsstyrelsen och hänvisade till att handläggaren varit föredragande i flera andra dammsäkerhetsärenden där länsstyrelsen gått på bolagets linje vilket man menade visar på objektivitet och opartiskhet i beredningen av ärendena och de beslut som fattats.

Mark- och miljödomstolen motiverar sitt beslut med att den föredragande omfattas av jävsbestämmelserna även om det är verksamhetschefen som fattat beslut i de överklagande ärenden och där även enhetschefen deltog i den slutliga handläggningen.

De aktuella ärendena gäller tre dammar i Uvåsystemet där länsstyrelsen höjde dammsäkerhetsklassen jämfört med vad Fortum föreslagit i sin ansökan.