2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

Övergivna hus ett gissel

HAGFORS: Grannar klagar på ovårdade villatomter

Villaägare i Hagälven har överklagat miljö- och byggnämndens beslut om att inte ingripa mot fem villafastigheters skick, med hänvisning till att de inte är så pass ovårdade att det strider mot plan- och bygglagen.

Det var en person som för en tid sedan anmälde till miljö- och byggkontoret att de aktuella fastigheterna i området var i ett ovårdat skick. Efter att tjänstemän gjort inspektion på plats beslutade nämnden att avsluta ärendet då fastigheterna inte utgjorde en väsentlig olägenhet för omgivningen.

I överklagandet till länsstyrelsen har anmälaren fått med sig ytterligare två villaägare som skrivit under. De ifrågasätter också nämndens beslut då man tycker att det ser för bedrövligt ut och att de i vissa fall rent av utgör en skaderisk.

”Övergivna hus och fallfärdiga garage/uthus med mera utgör en stor frestelse för barn. Vad vet vi om innehållet i dessa byggnader?”, står det i överklagandet.

”Saker hänger löst på huset som kan ramla ner. Jag har själv sett flera barn lekt vid huset då de säkert tycker det är lite spännande”, skriver en orolig tvåbarnpappa som bor vid ett av de övergivna husen.

Man oroas även för att hus som stått tomma länge ska dra med sig skadedjur som sprider sig i kvarteret. Likaså att fastigheternas skick drar ner värdet på kringliggande fastigheter.

”Det känns hopplöst att försöka hålla våra hem i gott skick när kommunen inte är villig att ens påpeka för fastighetsägarna att grannarna minst sagt är förargade över hur området ser ut. Vissa av undertecknade är grannar till mer än en av dessa fastigheter”.

Rätt eller fel beslut?

Det blir nu länsstyrelsen som ska se om nämndens beslut att inte ingripa med stöd av plan- och bygglagen är rätt eller om grannarnas uppfattning om att det är en olägenhet för omgivningen som borde få stöd.

Om det senare blir gällande är det ändå inte säkert att något händer med fastigheterna. Det kan bli problem att få kontakt med fastighetsägarna då det handlar om till synes övergivna hus och där det i flera fall inte är någon som är skriven på adressen.

Det var en person som för en tid sedan anmälde till miljö- och byggkontoret att de aktuella fastigheterna i området var i ett ovårdat skick. Efter att tjänstemän gjort inspektion på plats beslutade nämnden att avsluta ärendet då fastigheterna inte utgjorde en väsentlig olägenhet för omgivningen.

I överklagandet till länsstyrelsen har anmälaren fått med sig ytterligare två villaägare som skrivit under. De ifrågasätter också nämndens beslut då man tycker att det ser för bedrövligt ut och att de i vissa fall rent av utgör en skaderisk.

”Övergivna hus och fallfärdiga garage/uthus med mera utgör en stor frestelse för barn. Vad vet vi om innehållet i dessa byggnader?”, står det i överklagandet.

”Saker hänger löst på huset som kan ramla ner. Jag har själv sett flera barn lekt vid huset då de säkert tycker det är lite spännande”, skriver en orolig tvåbarnpappa som bor vid ett av de övergivna husen.

Man oroas även för att hus som stått tomma länge ska dra med sig skadedjur som sprider sig i kvarteret. Likaså att fastigheternas skick drar ner värdet på kringliggande fastigheter.

”Det känns hopplöst att försöka hålla våra hem i gott skick när kommunen inte är villig att ens påpeka för fastighetsägarna att grannarna minst sagt är förargade över hur området ser ut. Vissa av undertecknade är grannar till mer än en av dessa fastigheter”.

Rätt eller fel beslut?

Det blir nu länsstyrelsen som ska se om nämndens beslut att inte ingripa med stöd av plan- och bygglagen är rätt eller om grannarnas uppfattning om att det är en olägenhet för omgivningen som borde få stöd.

Om det senare blir gällande är det ändå inte säkert att något händer med fastigheterna. Det kan bli problem att få kontakt med fastighetsägarna då det handlar om till synes övergivna hus och där det i flera fall inte är någon som är skriven på adressen.