2016-09-06 17:19

2016-09-06 17:19

Ny toalett, en öppning för rastplatsen

HAGFORS

Trafikverket har ansökt om bygglov och strandskyddsdispens för byggande av en ny toalett vid rastplatsen i Råda, vilket öppnar för en lösning för själva rastplatsbyggnaden. Det finns beslut om försäljning men avtalet med Trafikverket angående skötsel av nuvarande toalett i rastplatsbyggnaden har låst kommunens agerande. Med toafrågan löst kan man gå ut och söka intressenter som är villiga att ta över rastplatsen.

Trafikverket har ansökt om bygglov och strandskyddsdispens för byggande av en ny toalett vid rastplatsen i Råda, vilket öppnar för en lösning för själva rastplatsbyggnaden. Det finns beslut om försäljning men avtalet med Trafikverket angående skötsel av nuvarande toalett i rastplatsbyggnaden har låst kommunens agerande. Med toafrågan löst kan man gå ut och söka intressenter som är villiga att ta över rastplatsen.