2016-07-12 18:27

2016-07-13 21:56

Vill stoppa Stora Ensos slutavverkning

GUSTAVSFORS: James Proctor har överklagat till Skogsstyrelsen som nu ska inspektera området

När James Proctor besökte sitt fritidshus vid sjön Knon förra helgen fick han en chock. Stora Enso hade satt upp lappar om slutavverkning av skog. Avverkningen ska ske alldeles inpå knuten till hans fastighet.
– Det skulle i så fall innebära att de bryter mot lagen. Här finns utrotningshotad vitryggig hackspett och dess revir är fredat, säger han.

Brittiska BBC:s förre detta skandinavienkorrespondent James Proctor köpte fritidshuset vid Knon för 11 år sedan.

– Jag hittade det på nätet och det marknadsfördes som ”en pärla i vildmarken” och jag fastnade för det direkt. När jag kom hit blev jag kär i huset och läget vid sjön och skogen med allt djurliv, säger han.

James Proctor är bosatt i engelska Yorkshire. När han anlände till fritidshuset vid Knon förra helgen upptäckte han gula lappar uppsatta på träden om att Stora Enso planerade slutavverkning.

Detta utan att varken han eller andra berörda grannar informerats. Efter kontakter med Stora Enso ska ett samrådsmöte äga rum under hösten och han är lovad att ingen avverkning ska ske innan dess.

Oro för fågellivet

Per Olsson är planeringschef vid Stora Enso.

– Att sätta upp gula lappar är vårt sätt att informera om skogsavverkning. Större informationsmöte har vi bara om det är större samhällen som berörs, säger han.

James Proctor är oroad över vad en avverkning skulle göra för fågellivet

– Jag har sett vitryggig hackspett här och den är ju fredad. Här finns döda träd och blandskog som är den vegetation de behöver. Dessutom har jag sett tjäderspel i skogen, säger han.

James Proctor har överklagat ärendet till Länsstyrelsen som sedan överlämnat ärendet till Skogsstyrelsen. Erik Lööf är den person på Skogsstyrelsen som utreder detta.

– Jag ska åka ut till området den här veckan eller i början av nästa vecka. Det är ett område på totalt 9 hektar, säger han.

Därefter ska han ha ett möte med Stora Enso i slutet av augusti, då han ska ge sin bedömning av området.

– Finns det vitryggig hackspett är det alltid intressant. Skulle det vara så finns anledning till djupare inventering. Tjäderspel tyder också på att det kan finnas skyddsvärda miljöer att bevara, säger Erik Lööf.

Även Stora Enso ska undersöka området.

– Vi tar frågan om det finns vitryggig hackspett i området på största allvar. Vi kommer att kalla in experter inom detta område efter semestrarna, säger Per Olsson.

Brittiska BBC:s förre detta skandinavienkorrespondent James Proctor köpte fritidshuset vid Knon för 11 år sedan.

– Jag hittade det på nätet och det marknadsfördes som ”en pärla i vildmarken” och jag fastnade för det direkt. När jag kom hit blev jag kär i huset och läget vid sjön och skogen med allt djurliv, säger han.

James Proctor är bosatt i engelska Yorkshire. När han anlände till fritidshuset vid Knon förra helgen upptäckte han gula lappar uppsatta på träden om att Stora Enso planerade slutavverkning.

Detta utan att varken han eller andra berörda grannar informerats. Efter kontakter med Stora Enso ska ett samrådsmöte äga rum under hösten och han är lovad att ingen avverkning ska ske innan dess.

Oro för fågellivet

Per Olsson är planeringschef vid Stora Enso.

– Att sätta upp gula lappar är vårt sätt att informera om skogsavverkning. Större informationsmöte har vi bara om det är större samhällen som berörs, säger han.

James Proctor är oroad över vad en avverkning skulle göra för fågellivet

– Jag har sett vitryggig hackspett här och den är ju fredad. Här finns döda träd och blandskog som är den vegetation de behöver. Dessutom har jag sett tjäderspel i skogen, säger han.

James Proctor har överklagat ärendet till Länsstyrelsen som sedan överlämnat ärendet till Skogsstyrelsen. Erik Lööf är den person på Skogsstyrelsen som utreder detta.

– Jag ska åka ut till området den här veckan eller i början av nästa vecka. Det är ett område på totalt 9 hektar, säger han.

Därefter ska han ha ett möte med Stora Enso i slutet av augusti, då han ska ge sin bedömning av området.

– Finns det vitryggig hackspett är det alltid intressant. Skulle det vara så finns anledning till djupare inventering. Tjäderspel tyder också på att det kan finnas skyddsvärda miljöer att bevara, säger Erik Lööf.

Även Stora Enso ska undersöka området.

– Vi tar frågan om det finns vitryggig hackspett i området på största allvar. Vi kommer att kalla in experter inom detta område efter semestrarna, säger Per Olsson.

Vitryggig hackspett

Arten är rödlistad som akut hotad och endast 1–5 häckande par är kända de senaste åren. För att bevara arten måste dess livsmiljöer med äldre lövskog och stor andel död lövved skyddas, skötas och restaureras.

 

Källa: Naturvårdsverket