2016-06-21 16:07

2016-06-21 16:07

Skolgården rustas

EKSHÄRAD: Elever och lärare har tagit fram förslag

Skolgården i Ekshärad ska rustas upp under en treårsperiod. Kostnaden är beräknad till lite drygt 1,6 miljoner kronor varav kommunen ansökt om hälften i statsbidrag hos Boverket.

Elever och lärare på Kyrkhedens skola har tagit fram förslag och idéer på hur skolgården kan utvecklas så att den inte längre upplevs som mörk, trång och ”gammal” utan en plats som kan fungera som samlingsplats för möten, teater och lek så att det skapas ett uterum som skolan kan använda som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.

Det är den ”visionsskissen” som ligger till grund för planeringen och upprustningen ska göras successivt i anslutning till planerade markarbeten på området.

I en första etapp, 2016–2017, är det tänkt att en pulkabacke, en ny basketplan, två fotbollsplaner, två innebandyplaner med mobila sargar och en naturscen anläggs samt att cykelparkeringen byggs om, sittgrupper med tak monteras upp och att belysningen förbättras.

I etapp två, 2017–2018, ska innebandy- och basketplanerna asfalteras och nya lekredskap sättas upp; två kompisgungor, två nedsänkta studsmattor, två mobila pingisbord och tre fjädergungor.

Elever och lärare på Kyrkhedens skola har tagit fram förslag och idéer på hur skolgården kan utvecklas så att den inte längre upplevs som mörk, trång och ”gammal” utan en plats som kan fungera som samlingsplats för möten, teater och lek så att det skapas ett uterum som skolan kan använda som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.

Det är den ”visionsskissen” som ligger till grund för planeringen och upprustningen ska göras successivt i anslutning till planerade markarbeten på området.

I en första etapp, 2016–2017, är det tänkt att en pulkabacke, en ny basketplan, två fotbollsplaner, två innebandyplaner med mobila sargar och en naturscen anläggs samt att cykelparkeringen byggs om, sittgrupper med tak monteras upp och att belysningen förbättras.

I etapp två, 2017–2018, ska innebandy- och basketplanerna asfalteras och nya lekredskap sättas upp; två kompisgungor, två nedsänkta studsmattor, två mobila pingisbord och tre fjädergungor.