2016-06-21 17:39

2016-06-21 17:39

Folkomröstning 13 november

HAGFORS

Folkomröstningen om Råda skola blir 13 november, enligt valnämndens förslag som kommunfullmäktige ska ta beslut om på måndag. Enligt förslaget kommer det finnas fyra valdistrikt; ett i vardera Råda, Ekshärad, Uddeholm och Hagfors. Det blir möjlighet till förtidsröstning 14 dagar innan omröstningsdagen i Råda måndagar 10-12 och torsdagar 16-18, i Ekshärad måndagar 16-18 och torsdagar 10-12 samt i Hagfors måndagar 10-12, onsdagar 16-18 och fredagar 10-12.

Den slutliga kontrollräkningen av rösterna hålls onsdagen 16 november.

Hur själva frågan ska utformas och vilka svarsalternativ som ska finnas för de röstberättigade kommer upp vid nästa kommunfullmäktige då det inte hållits något samråd med Råda-gruppen än.

Folkomröstningen om Råda skola blir 13 november, enligt valnämndens förslag som kommunfullmäktige ska ta beslut om på måndag. Enligt förslaget kommer det finnas fyra valdistrikt; ett i vardera Råda, Ekshärad, Uddeholm och Hagfors. Det blir möjlighet till förtidsröstning 14 dagar innan omröstningsdagen i Råda måndagar 10-12 och torsdagar 16-18, i Ekshärad måndagar 16-18 och torsdagar 10-12 samt i Hagfors måndagar 10-12, onsdagar 16-18 och fredagar 10-12.

Den slutliga kontrollräkningen av rösterna hålls onsdagen 16 november.

Hur själva frågan ska utformas och vilka svarsalternativ som ska finnas för de röstberättigade kommer upp vid nästa kommunfullmäktige då det inte hållits något samråd med Råda-gruppen än.