2016-06-14 16:30

2016-06-14 16:30

Statsbidrag till kretsloppsstudie

HAGFORS

Energimyndigheten bidrar med 600 000 kronor till en förstudie om kretsloppsanpassning av det planerade kvarteret Cykeln. Bidraget beräknas täcka 80 procent av kostnaden under det år som studien ska pågå.

Kretsloppsanpassade plushus finns i viss utsträckning i större städer men inte i mindre kommuner då det ofta finns begränsade resurser att planera för den här typen av lösning på boende. Att Hagfors nu ska detaljplanera att nytt kvarter från grunden innebär goda möjligheter att en mindre kommun kan införliva begrepp som kretsloppsanpassning, cirkulär ekonomi och liknande i sin planering.

Kretsloppsanpassade plushus finns i viss utsträckning i större städer men inte i mindre kommuner då det ofta finns begränsade resurser att planera för den här typen av lösning på boende. Att Hagfors nu ska detaljplanera att nytt kvarter från grunden innebär goda möjligheter att en mindre kommun kan införliva begrepp som kretsloppsanpassning, cirkulär ekonomi och liknande i sin planering.