2016-06-13 13:39

2016-06-13 13:39

Rivningsstopp tills vidare

HAGFORS

Boverket har gått med på kommunens begäran om att rivningsavtalet förlängs då det i rådande flyktingsituation inte är möjligt att riva mer i flerbostadsbeståndet. Avtalet som träffades i oktober 2012 innebär att kommunen ska avveckla 160 lägenheter fram till utgången av 2017 och att staten bidrar med 100 000 kronor per lägenheter som rivs eller avvecklas för annat ändamål.

Hittills har 65 lägenheter rivits i enlighet med avtalet och för resterande 95 får kommunen anstånd med tre år, det vill säga till och med 2020 då det ska göras en ny bedömning av behovet av avveckling av lägenheter. Kommunen är skyldig att avveckla de återstående lägenheter för att avtalet med staten ska vara uppfyllt.

Boverket har gått med på kommunens begäran om att rivningsavtalet förlängs då det i rådande flyktingsituation inte är möjligt att riva mer i flerbostadsbeståndet. Avtalet som träffades i oktober 2012 innebär att kommunen ska avveckla 160 lägenheter fram till utgången av 2017 och att staten bidrar med 100 000 kronor per lägenheter som rivs eller avvecklas för annat ändamål.

Hittills har 65 lägenheter rivits i enlighet med avtalet och för resterande 95 får kommunen anstånd med tre år, det vill säga till och med 2020 då det ska göras en ny bedömning av behovet av avveckling av lägenheter. Kommunen är skyldig att avveckla de återstående lägenheter för att avtalet med staten ska vara uppfyllt.