2016-06-11 06:00

2016-06-11 12:44

När män pratar med män

EKSHÄRAD: Kultur- och sexualitetsfrågor i fokus

Att samla män på asylboende för att informera om det svenska samhället, diskutera kulturella skillnader och ha närgångna samtal om sexualitet var ett uppskattat initiativ på Nygård.

– Mycket bra kunskap, det öppnade en ny värld för oss, sa några tacksamma deltagare efteråt.

Att komma till ett annat land där mycket skiljer sig mot det man är van är en svår men viktig omställning för att komma in i det nya samhället.

Det handlar inte bara om att lära sig ett nytt språk, det rör lika mycket sociala koder och hur man tolkar och agerar i olika situationer för att integreras på bästa sätt.

Öppnar upp

Det har Herokoncernen tagit fasta på. Man har anpassat en metod som utvecklats i Norge och som nu genomförs på boenden som Hero har i Sverige. För att få en snabb och nära kontakt med de som deltar i kurserna hålls informationen och diskussionerna på deras hemspråk.

Kursledare är Charbel Gabro, syrian från Syrien. Han kom som liten till Sverige och har bott här i 30 år så han pratar såväl arabiska som svenska. Han inleder sina kurser med att berätta om sig själv, om mörka stunder i sitt liv och hur han tänkte för att komma ur detta.

Sedan har han enkla men effektiva övningar som berör och öppnar upp deltagarna.

En resurs

– Ni är inte bara en siffra, ni är en person också och Sverige vill ha med dig att göra. Du är en resurs, säger han efter att ha nämnt att Sverige de två senaste åren tagit emot 240 000 flyktingar.

Med detta sagt har han öppnat upp för en diskussion om det svenska samhället och hur de ska kunna göra det bästa av livet här.

– Varje föreläsning är speciell beroende på vem som är med men det sätter i gång en process där man utgår från diskrimineringslagen, säger Charbel Gabro.

Kvinnosyn

– Det är framför allt kultur- och sexualitetsfrågor som är viktiga att diskutera. I väst har man sexualundervisning men oftast är det tabu där de kommer från, det frågar eller pratar man inte om, säger Charbel.

I de diskussionerna väcks även frågor om kvinnors klädsel, om den skiljer sig mot de traditioner man är van vid och hur man ser på det. Och så närmar man sig så sakta syftet med kursen, att förebygga sexuellt våld och våldtäkter.

– Vi utgår från ett vittnesperspektiv, att ta ställning till vad andra säger och gör. Det gör det möjligt att närma sig svåra ämnen utan att måla ut deltagarna. Genom att få insikt i våra tolkningar av jämlikhet, öppenhet och frihet, får deltagarna bättre förutsättningar för att respektera rättsliga gränser, säger Charbel Gabro.

”Värdefullt”

– Det var värdefulla timmar med viktig information, säger Jalal Jowaniri från Iran.

– Man lärde sig mycket om hur livet blir i Sverige, hur vi ska börja här. Det var jättebra och vi vill veta mer så vi får ett bra liv här, säger Shahriar Daemolzekr från Iran.

– I mitt hemland är det mer strikt så det var viktig att få lära om kulturskillnader. Asien har en kultur, nu vet vi mer om Sveriges kultur vilket ändrat en del av vårt sätt att se på saker och ting, säger Nakmal Vaziry från Afghanistan.

– Mycket bra kunskap, det öppnade en ny värld för oss, sa några tacksamma deltagare efteråt.

Att komma till ett annat land där mycket skiljer sig mot det man är van är en svår men viktig omställning för att komma in i det nya samhället.

Det handlar inte bara om att lära sig ett nytt språk, det rör lika mycket sociala koder och hur man tolkar och agerar i olika situationer för att integreras på bästa sätt.

Öppnar upp

Det har Herokoncernen tagit fasta på. Man har anpassat en metod som utvecklats i Norge och som nu genomförs på boenden som Hero har i Sverige. För att få en snabb och nära kontakt med de som deltar i kurserna hålls informationen och diskussionerna på deras hemspråk.

Kursledare är Charbel Gabro, syrian från Syrien. Han kom som liten till Sverige och har bott här i 30 år så han pratar såväl arabiska som svenska. Han inleder sina kurser med att berätta om sig själv, om mörka stunder i sitt liv och hur han tänkte för att komma ur detta.

Sedan har han enkla men effektiva övningar som berör och öppnar upp deltagarna.

En resurs

– Ni är inte bara en siffra, ni är en person också och Sverige vill ha med dig att göra. Du är en resurs, säger han efter att ha nämnt att Sverige de två senaste åren tagit emot 240 000 flyktingar.

Med detta sagt har han öppnat upp för en diskussion om det svenska samhället och hur de ska kunna göra det bästa av livet här.

– Varje föreläsning är speciell beroende på vem som är med men det sätter i gång en process där man utgår från diskrimineringslagen, säger Charbel Gabro.

Kvinnosyn

– Det är framför allt kultur- och sexualitetsfrågor som är viktiga att diskutera. I väst har man sexualundervisning men oftast är det tabu där de kommer från, det frågar eller pratar man inte om, säger Charbel.

I de diskussionerna väcks även frågor om kvinnors klädsel, om den skiljer sig mot de traditioner man är van vid och hur man ser på det. Och så närmar man sig så sakta syftet med kursen, att förebygga sexuellt våld och våldtäkter.

– Vi utgår från ett vittnesperspektiv, att ta ställning till vad andra säger och gör. Det gör det möjligt att närma sig svåra ämnen utan att måla ut deltagarna. Genom att få insikt i våra tolkningar av jämlikhet, öppenhet och frihet, får deltagarna bättre förutsättningar för att respektera rättsliga gränser, säger Charbel Gabro.

”Värdefullt”

– Det var värdefulla timmar med viktig information, säger Jalal Jowaniri från Iran.

– Man lärde sig mycket om hur livet blir i Sverige, hur vi ska börja här. Det var jättebra och vi vill veta mer så vi får ett bra liv här, säger Shahriar Daemolzekr från Iran.

– I mitt hemland är det mer strikt så det var viktig att få lära om kulturskillnader. Asien har en kultur, nu vet vi mer om Sveriges kultur vilket ändrat en del av vårt sätt att se på saker och ting, säger Nakmal Vaziry från Afghanistan.