2016-05-31 10:59

2016-05-31 10:59

Stiftelser och fonder töms på 300 000 kronor

HAGFORS: Ändamål som inte går att uppfylla

Hagfors kommun har fått tillstånd att tömma 17 stiftelser för donationer på pengar. Drygt 300 000 kronor ska delas ut till ändamål som är så nära som det var tänkt från början.

– Det handlar om små tillgångar som äts upp av avgifter och omkostnader och då är det bättre att dela ut behållningarna i stiftelserna, säger ekonomichef Jonas Nilsson.

För att få tillstånd att förbruka det som finns i en donationsfond eller stiftelse krävs att de är mer än 20 år gamla och att det inte varit utdelning under de fem senaste åren. De kraven uppfylls med råge i de här 17 fallen.

Till fattiga i Ekshärad

Den äldsta fonden är från 1820 och donerades till Ekshärads sockens fattigkassa. Ytterligare en stiftelse från 1858 hade samma ändamål och tillsammans med behållningen i en stiftelse som donerades till Ekshärads kommun 1943 och som vänder sig till behövande änkor för att bereda dem extra julglädje föreslås att 46 230 kronor skänks till Ekshärads församling att användas till lämpligt behov för boende i församlingen.

Gamla trotjänarinnor

Att det kan vara svårt uppfylla donatorernas önskemål framgår av en fond som överlämnades i slutet av 1800-talet och som vänder sig till gamla trotjänarinnor eller likställda i Gustav Adolfs församling.

Andra ändamål som inte går att uppfylla idag gäller exempelvis olika stipendier eller stöd till elever på skolor som i dag är nedlagda, som exempelvis skolan i Gustavsfors eller Sättraskolan som tidigare kunnat räkna med att få bidrag tillstudiebesök, skolresa, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Nedlagda skolor

I ett fall handlar det om att dela ut premie till elev på Asplundskolan som visat intresse för och skicklighet i gymnastik och idrott och gjort sig känd för gott uppförande.

Ett annat exempel är en fond som lämnades till före detta Gustav Adolfs kommun och vänder sig till elever i årskurs sex som visat god kunskap i matematik.

I dessa fall föreslås att den skolenhet som ligger närmast den ursprungliga får ta del av behållningarna och fördela så nära ursprungstanken som möjligt. Det är kommunstyrelsen som ska besluta om fonderna.

– Det handlar om små tillgångar som äts upp av avgifter och omkostnader och då är det bättre att dela ut behållningarna i stiftelserna, säger ekonomichef Jonas Nilsson.

För att få tillstånd att förbruka det som finns i en donationsfond eller stiftelse krävs att de är mer än 20 år gamla och att det inte varit utdelning under de fem senaste åren. De kraven uppfylls med råge i de här 17 fallen.

Till fattiga i Ekshärad

Den äldsta fonden är från 1820 och donerades till Ekshärads sockens fattigkassa. Ytterligare en stiftelse från 1858 hade samma ändamål och tillsammans med behållningen i en stiftelse som donerades till Ekshärads kommun 1943 och som vänder sig till behövande änkor för att bereda dem extra julglädje föreslås att 46 230 kronor skänks till Ekshärads församling att användas till lämpligt behov för boende i församlingen.

Gamla trotjänarinnor

Att det kan vara svårt uppfylla donatorernas önskemål framgår av en fond som överlämnades i slutet av 1800-talet och som vänder sig till gamla trotjänarinnor eller likställda i Gustav Adolfs församling.

Andra ändamål som inte går att uppfylla idag gäller exempelvis olika stipendier eller stöd till elever på skolor som i dag är nedlagda, som exempelvis skolan i Gustavsfors eller Sättraskolan som tidigare kunnat räkna med att få bidrag tillstudiebesök, skolresa, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Nedlagda skolor

I ett fall handlar det om att dela ut premie till elev på Asplundskolan som visat intresse för och skicklighet i gymnastik och idrott och gjort sig känd för gott uppförande.

Ett annat exempel är en fond som lämnades till före detta Gustav Adolfs kommun och vänder sig till elever i årskurs sex som visat god kunskap i matematik.

I dessa fall föreslås att den skolenhet som ligger närmast den ursprungliga får ta del av behållningarna och fördela så nära ursprungstanken som möjligt. Det är kommunstyrelsen som ska besluta om fonderna.