2016-05-30 20:15

2016-05-30 22:34

Folkomröstning om Råda skola godkändes

HAGFORS

(UPPDATERAD) Det blir en folkomröstning om Råda skola. Samtliga partier sa ja från talarstolen utom V som aviserade att man hade tänkt lägga ner sina röster.
– Det är bra att vi får en folkomröstning men det är också tragiskt att det ska behövas. De stora förlorarna i det här är faktiskt barnen i Råda som blir kvar i den bedrövliga skolan ett år till, sa Boo Westlund i föräldragruppen efter beslutet.

Såväl C som L, M, SD och MP deklarerade att de tänkte följa utslaget i folkomröstningen. Det beskedet lämnade varken S eller V vilket Sofia Stenmark i föräldragruppen tyckte var beklagligt.

– Ja, det hade varit klädsamt av S, inflikade Westlund.

Håller kollen

Föräldragruppen kommer att arbeta vidare och följa utvecklingen noga. Inte minst kommer man att ha ögonen på vilka grunder som en extern utredare ska jobba. I ett följdbeslut godkände nämligen fullmäktige en återremiss av kommunstyrelsens förslag angående Råda skola för att, som Åsa Johansson (S) uttryckte det; få ett oberoende underlag inför folkomröstningen och kommande beslut om Råda skola.

– Uppdragsbeskrivningen för utredaren blir naturligtvis väldigt offentlig, sa Åsa Johansson efter mötet.

Uppmanades avstå

Varför inte S på stående fot kunde deklarera att de kommer att följa folkomröstningens utslag förklarade Åsa Johansson med att man i den stora gruppen inte hunnit diskutera detta. Att det inom S var ovisst vad som skulle hända i fullmäktige med tanke på att det i tidigare instanser vägt väldigt jämnt i frågan om Råda skola framgår av att ledamoten Ann-Christine Janhagen uppmanats av fullmäktiges ordförande Sten-Inge Olsson att kalla in en ersättare då hon uttalat en avvikande mening i skolfrågan.

”S hade chansen”

Nu blev det en bred enighet om de frågor som rörde Råda skola, något som föräldragruppen tacksamt noterade. Man var dock besviken över att skolfrågan skjuts på framtiden.

– S hade chansen att dra tillbaka förslaget men man tog den inte, sa Sofia Stenmark som var tacksam för det stöd man fått genom såväl 2 827 namnunderskrifter med krav på folkomröstning som den uppslutning som var under manifestationen utanför stadshuset i samband med fullmäktigemötet.

Gemytlig protest

– Det var underbart, sa Sofia.

– En fredlig demonstration, folk äter korv och myser, sa Boo Westlund om den festliga inramningen dit en lång karavan med bilar från Råda och Sunnemo anslöt för att visa vad man vill.

Tidigast 2 oktober kan folkomröstningen hållas, enligt valnämndens ordförande Jan Bohlin (S).

Såväl C som L, M, SD och MP deklarerade att de tänkte följa utslaget i folkomröstningen. Det beskedet lämnade varken S eller V vilket Sofia Stenmark i föräldragruppen tyckte var beklagligt.

– Ja, det hade varit klädsamt av S, inflikade Westlund.

Håller kollen

Föräldragruppen kommer att arbeta vidare och följa utvecklingen noga. Inte minst kommer man att ha ögonen på vilka grunder som en extern utredare ska jobba. I ett följdbeslut godkände nämligen fullmäktige en återremiss av kommunstyrelsens förslag angående Råda skola för att, som Åsa Johansson (S) uttryckte det; få ett oberoende underlag inför folkomröstningen och kommande beslut om Råda skola.

– Uppdragsbeskrivningen för utredaren blir naturligtvis väldigt offentlig, sa Åsa Johansson efter mötet.

Uppmanades avstå

Varför inte S på stående fot kunde deklarera att de kommer att följa folkomröstningens utslag förklarade Åsa Johansson med att man i den stora gruppen inte hunnit diskutera detta. Att det inom S var ovisst vad som skulle hända i fullmäktige med tanke på att det i tidigare instanser vägt väldigt jämnt i frågan om Råda skola framgår av att ledamoten Ann-Christine Janhagen uppmanats av fullmäktiges ordförande Sten-Inge Olsson att kalla in en ersättare då hon uttalat en avvikande mening i skolfrågan.

”S hade chansen”

Nu blev det en bred enighet om de frågor som rörde Råda skola, något som föräldragruppen tacksamt noterade. Man var dock besviken över att skolfrågan skjuts på framtiden.

– S hade chansen att dra tillbaka förslaget men man tog den inte, sa Sofia Stenmark som var tacksam för det stöd man fått genom såväl 2 827 namnunderskrifter med krav på folkomröstning som den uppslutning som var under manifestationen utanför stadshuset i samband med fullmäktigemötet.

Gemytlig protest

– Det var underbart, sa Sofia.

– En fredlig demonstration, folk äter korv och myser, sa Boo Westlund om den festliga inramningen dit en lång karavan med bilar från Råda och Sunnemo anslöt för att visa vad man vill.

Tidigast 2 oktober kan folkomröstningen hållas, enligt valnämndens ordförande Jan Bohlin (S).