2016-05-20 10:01

2016-05-20 10:01

Extrakul sommarlov

HAGFORS: Statligt stöd till aktiviteter

I sommar ska barn ha kul tillsammans. Extra sommarlovsaktiviteter anordnas runt om i kommunen med hjälp av ett statligt bidrag på 238 112 kronor.

Projektet Kul tillsammans kommer att turnera runt i kommunen under fyra sommarveckor. Aktivitetsveckorna riktar sig till barn i årskurserna ett till och med åtta där de yngre träffas under förmiddagarna och de äldre under eftermiddagarna.

– Vi ska vara ute så mycket som möjligt, säger fritidsgårdsföreståndare Helene Eng som är projektansvarig för Kul tillsammans.

Fyra veckor

Först ut är Ekshärad där det under vecka 25 blir bollspel, tävlingar, lekar och pyssel under ledning av personal från kommunen. Basen för aktiviteterna i Ekshärad blir modulerna vid Kyrkhedens skola. När Kul tillsammans kommer till Råda vecka 26 är det skolan man samlas i. Vecka 27 är det Uddeholms tur där Stjärnsfors gamla skola blir samlingspunkten. Vecka 28 har turen kommit till Hagfors där fritidsgården vid ÄBC är centrum för aktiviteterna.

Öppet för alla

Det är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som beslutat om det statliga stödet för genomförande av sommarlovsaktiviteter. Villkor för bidraget är bland annat att aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Sedan tidigare har kommunen beslutat om att avgiftsbefria de tre kolloveckorna vid Åsanland för att inte ekonomin ska vara ett hinder för deltagande.

Projektet Kul tillsammans kommer att turnera runt i kommunen under fyra sommarveckor. Aktivitetsveckorna riktar sig till barn i årskurserna ett till och med åtta där de yngre träffas under förmiddagarna och de äldre under eftermiddagarna.

– Vi ska vara ute så mycket som möjligt, säger fritidsgårdsföreståndare Helene Eng som är projektansvarig för Kul tillsammans.

Fyra veckor

Först ut är Ekshärad där det under vecka 25 blir bollspel, tävlingar, lekar och pyssel under ledning av personal från kommunen. Basen för aktiviteterna i Ekshärad blir modulerna vid Kyrkhedens skola. När Kul tillsammans kommer till Råda vecka 26 är det skolan man samlas i. Vecka 27 är det Uddeholms tur där Stjärnsfors gamla skola blir samlingspunkten. Vecka 28 har turen kommit till Hagfors där fritidsgården vid ÄBC är centrum för aktiviteterna.

Öppet för alla

Det är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som beslutat om det statliga stödet för genomförande av sommarlovsaktiviteter. Villkor för bidraget är bland annat att aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Sedan tidigare har kommunen beslutat om att avgiftsbefria de tre kolloveckorna vid Åsanland för att inte ekonomin ska vara ett hinder för deltagande.