2016-05-19 17:53

2016-05-19 17:53

Personligt i text och bild

HAGFORS: När folk ser folk

Resultaten av möten mellan personer med olika bakgrund visas nu som en bild- och textutställning i Norra galleriet i ABF-huset. Mötena har skett i ett projekt som pågått på asylboendet Nygård i Ekshärad under våren.

Ett 20-tal personer har under ledning av poeten Ismael Ataria och konstnären Andreas Bennin deltagit i projektet. En jämn blandning av nyanlända och människor som bott här en längre tid har varit tanken med mötena som dokumenterats på olika sätt och sammanställts i utställningen Folk ser folk.

Kameran har varit ett verktyg för att porträttera varandra. Ett annat sätt att lära känna varandra har varit genom personliga berättelser och tankar utifrån givna frågeställningar som skrivits ner och ramats in,

– Mötet har varit det viktiga, utställningen är en bonus, säger Ismael Ataria.

– Det är intressant att se hur liten skillnaden är när man sätter människan i fokus, säger Andreas Bennin.

– En trevlig idé att folk i Ekshärad kan mötas så här. Vi är i ett nytt land så det är viktigt med integration och vi behöver fler projekt som det här, säger Derar AbDalhaula från Syrien och bosatt på Nygård.

Att dela erfarenheter och kunskaper med varandra är viktigt. Derar poängterar också betydelsen av att kunna lära sig språket genom att höra och snappa upp ord under gemensamma aktiviteter.

– Språket är en nyckel för att komma in i samhället, säger Derar.

Utställningen har vernissage under fredagen 20 maj med start 16.00. Därefter hänger den till en bit in i juni innan den ska till Ekshärad och sedan kan det bli på fler ställen i Värmland.

Ett 20-tal personer har under ledning av poeten Ismael Ataria och konstnären Andreas Bennin deltagit i projektet. En jämn blandning av nyanlända och människor som bott här en längre tid har varit tanken med mötena som dokumenterats på olika sätt och sammanställts i utställningen Folk ser folk.

Kameran har varit ett verktyg för att porträttera varandra. Ett annat sätt att lära känna varandra har varit genom personliga berättelser och tankar utifrån givna frågeställningar som skrivits ner och ramats in,

– Mötet har varit det viktiga, utställningen är en bonus, säger Ismael Ataria.

– Det är intressant att se hur liten skillnaden är när man sätter människan i fokus, säger Andreas Bennin.

– En trevlig idé att folk i Ekshärad kan mötas så här. Vi är i ett nytt land så det är viktigt med integration och vi behöver fler projekt som det här, säger Derar AbDalhaula från Syrien och bosatt på Nygård.

Att dela erfarenheter och kunskaper med varandra är viktigt. Derar poängterar också betydelsen av att kunna lära sig språket genom att höra och snappa upp ord under gemensamma aktiviteter.

– Språket är en nyckel för att komma in i samhället, säger Derar.

Utställningen har vernissage under fredagen 20 maj med start 16.00. Därefter hänger den till en bit in i juni innan den ska till Ekshärad och sedan kan det bli på fler ställen i Värmland.