2016-04-29 09:42

2016-04-29 09:42

SSU stödjer inte förslaget om Råda skola

HAGFORS

Gör om, gör rätt. Det uttalade SSU i Hagfors efter stormötet om Råda skola i november. När nu samma förslag kommer igen från kommunledningen kommer ett nytt uttalande i samma linje då man saknar att kommunen sonderat möjligheterna för en F-6 skola i Råda.

”Vi är kritiska till att man inte tar hänsyn till de mindre barnen, om de från så låg ålder skall skjutsas iväg, ibland med linjebuss till Ekshärads skola. Vi menar att Hagfors kommun kan mer och att man behöver samla underlag för olika alternativ till nybygge av Råda skola” skriver SSUs styrelse efter torsdagens medlemsmöte.

Gör om, gör rätt. Det uttalade SSU i Hagfors efter stormötet om Råda skola i november. När nu samma förslag kommer igen från kommunledningen kommer ett nytt uttalande i samma linje då man saknar att kommunen sonderat möjligheterna för en F-6 skola i Råda.

”Vi är kritiska till att man inte tar hänsyn till de mindre barnen, om de från så låg ålder skall skjutsas iväg, ibland med linjebuss till Ekshärads skola. Vi menar att Hagfors kommun kan mer och att man behöver samla underlag för olika alternativ till nybygge av Råda skola” skriver SSUs styrelse efter torsdagens medlemsmöte.