2016-04-28 17:58

2016-04-28 17:58

Sprider turistinformationen

HAGFORS

Fem utvalda platser i kommunen ska bidra till att besökare känner sig mer välkomna och välinformerade om vad som händer och finns. Det handlar om så kallade infopoints, en enklare form av turistinformation på strategiskt valda platser där besökare kan få personlig service.

Det handlar inte om att ersätta turistbyrån utan att komplement för att nå besökarna där de är.

– Om fler aktörer kan sprida information så blir det en större nytta för besökaren, förklarar turismansvariga Madelen Andersson.

De fem infoplatserna som öppnar nu på måndag är PN Sport och Värmlands älgpark i Ekshärad, Åhströms Livs i Råda, Coop i Sunnemo och OKQ8 i Hagfors,

Fem utvalda platser i kommunen ska bidra till att besökare känner sig mer välkomna och välinformerade om vad som händer och finns. Det handlar om så kallade infopoints, en enklare form av turistinformation på strategiskt valda platser där besökare kan få personlig service.

Det handlar inte om att ersätta turistbyrån utan att komplement för att nå besökarna där de är.

– Om fler aktörer kan sprida information så blir det en större nytta för besökaren, förklarar turismansvariga Madelen Andersson.

De fem infoplatserna som öppnar nu på måndag är PN Sport och Värmlands älgpark i Ekshärad, Åhströms Livs i Råda, Coop i Sunnemo och OKQ8 i Hagfors,