2016-04-25 12:05

2016-04-25 12:18

Rättelse

HAGFORS

Det är inte miljö- och byggnämndens ordförande i Hagfors, Ingemar Tönnberg som personligen överklagat länsstyrelsens beslut i två ärenden gällande förhandsbesked om ändrad användning av byggnad, som det kan tolkas i en notis i torsdagens tidning. Det är nämndens beslut att överklaga.