2016-04-19 16:13

2016-04-19 16:13

Bakslag för Torfolk Gård om märkning av syltburkar

HAGFORS

Länsstyrelsen avslår Torfolk Gårds överklagan av miljö- och byggnämndens föreläggande om att ändra märkningen på syltburkar. Länsstyrelsen går på nämndens linje om att företaget ska följa gällande märkningsföreskrifter som säger att innehållet ska redovisas med ”fruktmängd” per 100 gram medan Torfolk Gård menar att det är mer informativt för kunden om man exempelvis anger mängden lingon i lingonsylt än den mer ospecificerade enheten ”fruktmängd” som inte säger hur stor andel som är lingon. Torfolk Gård har nu enligt länsstyrelsens beslut fram till årsskiftet på sig att märka om sina produkter enligt föreskrifterna.

Länsstyrelsen avslår Torfolk Gårds överklagan av miljö- och byggnämndens föreläggande om att ändra märkningen på syltburkar. Länsstyrelsen går på nämndens linje om att företaget ska följa gällande märkningsföreskrifter som säger att innehållet ska redovisas med ”fruktmängd” per 100 gram medan Torfolk Gård menar att det är mer informativt för kunden om man exempelvis anger mängden lingon i lingonsylt än den mer ospecificerade enheten ”fruktmängd” som inte säger hur stor andel som är lingon. Torfolk Gård har nu enligt länsstyrelsens beslut fram till årsskiftet på sig att märka om sina produkter enligt föreskrifterna.