2016-04-17 12:53

2016-04-17 12:53

Planändring öppnar upp för nytt centralt boende

HAGFORS: Söker statligt bidrag för utredning om kretsloppsanpassning

Centralt. Hagfors kommun ansöker om 600 000 kronor i bidrag från Energimyndigheten för att kunna göra en utredning om kvarteret Cykeln ska kunna kretsloppsanpassas. En detaljplaneändring för kvarteret är föreslagen vilket skulle kunna öppna för en typ av ”plusvärdeskvarter”.

Kvarteret Cykeln är tänkt att omfatta ett område som sträcker sig från södra brofästet av bågbron och cirka 130 meter norrut längs Geijersholmsvägen. Det föreslås bli cirka 50 meter brett, där gränsen går parallellt med Uvåslingan.

Öppnar för nybygge

I dag är det bara fastigheten Cykeln 2 där Wanjas leksaker tidigare hade sin butik, numera en orientaffär, som är bebyggd. Fastigheten bredvid, Cykeln 1, får i gällande plan bara användas för parkeringsändamål och inte bebyggas.

Inom den föreslagna plangränsen ingår alltså även angränsande grönytor varav en del beskrivs som strandnära. Inom kvartersgränsen finns även två gång- och cykelbanor.

Banvallsbanan kvar

När det gäller den asfalterade gamla banvallen så är den tänkt att bli kvar, enligt samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson. Däremot lär banan som kommer från Gärdet i höjd med Engkvists väg och mot bron försvinna om kvarteret bebyggs.

Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett nybyggt punkthus med bland annat lägenheter och en eventuell restaurang eller ett café i markplan. Kommunen vill nu undersöka hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt och även se om det kan bidra med positiva värden ur olika aspekter så att man kan få till en typ av ”plusvärdeskvarter#.

Storstadslösning

Det hänvisas till att liknande kvarter finns i större städer och frågan är om det finns förutsättningar även i en landsbygdskommun. En utredning skulle kunna ge svar på vad som är möjligt, om det finns en efterfrågan och andra relevanta frågor som kan ligga till grund för en framtida exploatering.

Kommunens medfinansiering i projektet är 150 000 kronor i form av personella resurser.

Kvarteret Cykeln är tänkt att omfatta ett område som sträcker sig från södra brofästet av bågbron och cirka 130 meter norrut längs Geijersholmsvägen. Det föreslås bli cirka 50 meter brett, där gränsen går parallellt med Uvåslingan.

Öppnar för nybygge

I dag är det bara fastigheten Cykeln 2 där Wanjas leksaker tidigare hade sin butik, numera en orientaffär, som är bebyggd. Fastigheten bredvid, Cykeln 1, får i gällande plan bara användas för parkeringsändamål och inte bebyggas.

Inom den föreslagna plangränsen ingår alltså även angränsande grönytor varav en del beskrivs som strandnära. Inom kvartersgränsen finns även två gång- och cykelbanor.

Banvallsbanan kvar

När det gäller den asfalterade gamla banvallen så är den tänkt att bli kvar, enligt samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson. Däremot lär banan som kommer från Gärdet i höjd med Engkvists väg och mot bron försvinna om kvarteret bebyggs.

Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett nybyggt punkthus med bland annat lägenheter och en eventuell restaurang eller ett café i markplan. Kommunen vill nu undersöka hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt och även se om det kan bidra med positiva värden ur olika aspekter så att man kan få till en typ av ”plusvärdeskvarter#.

Storstadslösning

Det hänvisas till att liknande kvarter finns i större städer och frågan är om det finns förutsättningar även i en landsbygdskommun. En utredning skulle kunna ge svar på vad som är möjligt, om det finns en efterfrågan och andra relevanta frågor som kan ligga till grund för en framtida exploatering.

Kommunens medfinansiering i projektet är 150 000 kronor i form av personella resurser.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.