2016-04-17 16:24

2016-04-17 16:24

Järnverket planerar för utbyggnad

HAGFORS

Uddeholms AB vill att markkabel på 50kV ersätter luftledningar som är inne på järnverksområdet.

Det är ett led i planeringen inför att kunna bygga ut ESR-kapaciteten, den teknik som ger högkvalitativt stål. Det finns inga beslut om utbyggnad i nuläget men om luftledningarna rivs är ett hinder undanröjt och det går snabbare att komplettera ESR-anläggningen med nya ugnar. Nätbolaget Ellevio har ansökt hos Energimyndigheten om tillstånd för ändringen.

Det är ett led i planeringen inför att kunna bygga ut ESR-kapaciteten, den teknik som ger högkvalitativt stål. Det finns inga beslut om utbyggnad i nuläget men om luftledningarna rivs är ett hinder undanröjt och det går snabbare att komplettera ESR-anläggningen med nya ugnar. Nätbolaget Ellevio har ansökt hos Energimyndigheten om tillstånd för ändringen.