2016-04-11 17:08

2016-04-11 17:08

Populärt dagkollo blir gratis

HAGFORS: Vill uppmärksamma lokala kändisar

Det blir ingen avgift för att vara med på dagkollo i sommar.
– Det ska vara lika för alla att kunna vara med, säger kommunstyrelsens vice ordförande Ann-Sofie Ronacher (S).

Sommarkollot är öppet för barn i åldrarna 8–12 år och pågår under sommarlovets första tre veckor. Ett 60-tal barn brukar delta per vecka och där avgiften varit 100 kronor per barn och vecka.

– Att administrera avgiften kostar också, säger Ronacher som var mycket nöjd med beslutet i kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag om en så kallad ”Walk of fame” där lokala kändisar uppmärksammas kan bli verklighet i samband med att centrumområdet i Hagfors ska ses över.

– Vi ska se om vi kan hitta en lösning, säger Ronacher som noterar att medborgförslaget om upprustning av strandkanten längs Uvån redan är gjord.

När det gäller medborgarförslaget om åtgärder vid motionsspåren i Vågbacken kommer det att sättas ut fler bänkar men ett tappställe för vatten blir det inte.

– Så vattenflaskan får man ta med sig även i fortsättningen.

Och medborgarförslaget om en isbana utmed Storgatan läggs på is, bland annat för att man inte får till det med personal.

Sommarkollot är öppet för barn i åldrarna 8–12 år och pågår under sommarlovets första tre veckor. Ett 60-tal barn brukar delta per vecka och där avgiften varit 100 kronor per barn och vecka.

– Att administrera avgiften kostar också, säger Ronacher som var mycket nöjd med beslutet i kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag om en så kallad ”Walk of fame” där lokala kändisar uppmärksammas kan bli verklighet i samband med att centrumområdet i Hagfors ska ses över.

– Vi ska se om vi kan hitta en lösning, säger Ronacher som noterar att medborgförslaget om upprustning av strandkanten längs Uvån redan är gjord.

När det gäller medborgarförslaget om åtgärder vid motionsspåren i Vågbacken kommer det att sättas ut fler bänkar men ett tappställe för vatten blir det inte.

– Så vattenflaskan får man ta med sig även i fortsättningen.

Och medborgarförslaget om en isbana utmed Storgatan läggs på is, bland annat för att man inte får till det med personal.