2016-04-05 15:30

2016-04-05 15:30

Länsstyrelsen upphäver nämndbeslut i bygglovsärenden

HAGFORS

Hermansson i Hagfors Fastigheter AB får en ny möjlighet att söka bygglov för sina hotellplaner för delar av gamla Sättraskolan.

Miljö- och byggnämndens beslut om avslag på ansökan om förhandsbesked för ändrad användning överklagades och nu har nämnden fått bakläxa av länsstyrelsen som upphäver beslutet med hänvisning till att nämnden skulle ha avvisat ansökan då förhandsbesked inte behövs för ändring i befintlig byggnad.

Med samma motivering upphäver länsstyrelsen även det avslag som en privatperson fick på sin ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av kontorshuset vid flygplatsen till asylboende.

Miljö- och byggnämndens beslut om avslag på ansökan om förhandsbesked för ändrad användning överklagades och nu har nämnden fått bakläxa av länsstyrelsen som upphäver beslutet med hänvisning till att nämnden skulle ha avvisat ansökan då förhandsbesked inte behövs för ändring i befintlig byggnad.

Med samma motivering upphäver länsstyrelsen även det avslag som en privatperson fick på sin ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av kontorshuset vid flygplatsen till asylboende.