2016-03-09 14:19

2016-03-09 14:19

Lax eller el i forsen

HAGFORS: Klarälvens vattenråd: Halgån - en älv med mycket stor potential

Vattendom saknas för kraftverket vid Brattfallet. Det vill Fortum generation rätta till och planerar ansöka om en lagligförklaring för kraftverket med tillhörande dammar i Halgån.

Klarälvens vattenråd vänder sig mot planerna då man anser att natur och besöksnäringens intressen bör väga tyngre än kraftintresset, framgår av en skrivelse till Hagfors kommun.

Om Mark- och miljödomstolen godkänner ansökan att leda allt vatten förbi fallet och över till kraftverket under torrperioder så vore det en försämring mot nuvarande läge, anser vattenrådets styrelse och hänvisar till gjorda satsningar på turism- och friluftsliv samt de biotopvårdande åtgärder som gjorts från Klarälven till kraftverket, en sträcka där Klarälvslax och öring åter går upp för att leka.

Tillståndsfrågan kom upp vid ett tillsynsärende då det konstaterades att kraftverket med de tre tillhörande regleringsdammarna saknade tillstånd. Något föreläggande blev aldrig aktuellt då kraftbolaget valde att frivilligt söka tillstånd. Vid tillståndsprövningen kommer länsstyrelsen att ställa krav på miljöförbättrande åtgärder, uppger Thomas Keiner.

Kraftverket byggdes 1920 och har en årsproduktion på 2,6 GWh. Det är den enhet som producerar minst el av Fortum generations tolv anläggningar som räknas till Klarälven. Tillsammans producerar de 1180 GWh årligen, med Tåsan krafts anläggning Tåsan genererar Klarälvssystemet 1280 GWh årligen.

Klarälvens vattenråd vänder sig mot planerna då man anser att natur och besöksnäringens intressen bör väga tyngre än kraftintresset, framgår av en skrivelse till Hagfors kommun.

Om Mark- och miljödomstolen godkänner ansökan att leda allt vatten förbi fallet och över till kraftverket under torrperioder så vore det en försämring mot nuvarande läge, anser vattenrådets styrelse och hänvisar till gjorda satsningar på turism- och friluftsliv samt de biotopvårdande åtgärder som gjorts från Klarälven till kraftverket, en sträcka där Klarälvslax och öring åter går upp för att leka.

Tillståndsfrågan kom upp vid ett tillsynsärende då det konstaterades att kraftverket med de tre tillhörande regleringsdammarna saknade tillstånd. Något föreläggande blev aldrig aktuellt då kraftbolaget valde att frivilligt söka tillstånd. Vid tillståndsprövningen kommer länsstyrelsen att ställa krav på miljöförbättrande åtgärder, uppger Thomas Keiner.

Kraftverket byggdes 1920 och har en årsproduktion på 2,6 GWh. Det är den enhet som producerar minst el av Fortum generations tolv anläggningar som räknas till Klarälven. Tillsammans producerar de 1180 GWh årligen, med Tåsan krafts anläggning Tåsan genererar Klarälvssystemet 1280 GWh årligen.