2016-02-29 12:41

2016-02-29 14:09

Yrkesintroduktion på gymnasiet

HAGFORS: Statsbidrag till specialprogram som öppnar en väg ut i arbetslivet

Skolverket har beviljat Hagfors kommun 576 000 kronor i statsbidrag. Pengarna ska användas till att utveckla ett yrkesintroduktionsprogram i gymnasieskolan.

Programmet är till för de ungdomar åldrarna 16–20 år som av någon anledning inte har godkände betyg för att komma in på ett ordinarie program.

– Då får skolan försöka hjälpa till med praktik så att de kan etablera sig på arbetsmarknaden, säger rektor Roland Wiklund.

En samordnare har anställts för att jobba med det här på heltid under 2016, inledningsvis med att upprätta en handledarpärm.

– Det handlar om att utveckla med praktikplatser och kanske jobba med validering. Eleverna kanske har gjort andra saker som kan översättas och vi göra betyg för, säger Wiklund.

Kompetenshöjande

En del av statsbidraget kommer användas till olika kurser. Bland annat har man tänkt bygga upp vad Wiklund kallar en livskunskapskurs som innehåller 7–20 metoder som ska ligga till grund för få eleverna att komma ut i praktik och arbetsliv.

Det kan vara studiebesök i såväl skola som praktikplatser där man ser på olika yrken. Det kan även innehålla kompetenshöjande insatser som körkortsteori, kortare utbildningar som exempelvis truckkort, heta arbeten och liknande.

Någon uttalad gräns för antalet platser finns inte.

– Det här programmet ska ju vara så litet som möjligt. Vi vill ju ha in dem i den ordinarie utbildningen men om de inte är riktigt färdiga så finns den här möjligheten där vi kan varva teori och praktik, säger Wiklund.

– Det var stor konkurrens om pengarna, bara hälften av de som sökte fick och vi var nog de enda i Värmland, säger en nöjd rektor.

Skolverket hade fått in ansökningar om sammanlagt 48,5 miljoner kronor medan anslaget var på högst 30 miljoner kronor.

Programmet är till för de ungdomar åldrarna 16–20 år som av någon anledning inte har godkände betyg för att komma in på ett ordinarie program.

– Då får skolan försöka hjälpa till med praktik så att de kan etablera sig på arbetsmarknaden, säger rektor Roland Wiklund.

En samordnare har anställts för att jobba med det här på heltid under 2016, inledningsvis med att upprätta en handledarpärm.

– Det handlar om att utveckla med praktikplatser och kanske jobba med validering. Eleverna kanske har gjort andra saker som kan översättas och vi göra betyg för, säger Wiklund.

Kompetenshöjande

En del av statsbidraget kommer användas till olika kurser. Bland annat har man tänkt bygga upp vad Wiklund kallar en livskunskapskurs som innehåller 7–20 metoder som ska ligga till grund för få eleverna att komma ut i praktik och arbetsliv.

Det kan vara studiebesök i såväl skola som praktikplatser där man ser på olika yrken. Det kan även innehålla kompetenshöjande insatser som körkortsteori, kortare utbildningar som exempelvis truckkort, heta arbeten och liknande.

Någon uttalad gräns för antalet platser finns inte.

– Det här programmet ska ju vara så litet som möjligt. Vi vill ju ha in dem i den ordinarie utbildningen men om de inte är riktigt färdiga så finns den här möjligheten där vi kan varva teori och praktik, säger Wiklund.

– Det var stor konkurrens om pengarna, bara hälften av de som sökte fick och vi var nog de enda i Värmland, säger en nöjd rektor.

Skolverket hade fått in ansökningar om sammanlagt 48,5 miljoner kronor medan anslaget var på högst 30 miljoner kronor.