2016-02-23 17:22

2016-02-23 17:22

Nybygge krävs vid köp av mark

HAGFORS: Detaljplan från 1964 styr i Sörby

Ägaren till en mindre lantgårdsfastighet i Sörby vill köpa in ett angränsande, ängsliknande område av kommunen för att ha som betesmark. Men det sätter detaljplanen från 1964 stopp för då marken är utpekad för bostadsändamål.

Den aktuella tomten är på fem tusen kvadratmeter. Att den är planlagd som bostadstomt innebär att det vid en försäljning blir kopplat ett krav om att den ska bebyggas med bostadshus inom två år, framgår i ett avslag där det i stället föreslås ett arrendeavtal till dess att tomten behöver tas i anspråk för utpekat ändamål.

Beslutet har överklagats då den intresserade köparen menar att nuvarande detaljplan är långt ifrån uppdaterad till dagens situation. Sedan 1964 har Sörby förändrats vilket lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning av byggande.

Intressenten menar att det måste till ett nytänkande och en ny, mer flexibel planering. Ny bebyggelse verkar avlägsen och då borde man i stället se till lämpligheten i hur mark används i modern tid.

Den aktuella tomten är på fem tusen kvadratmeter. Att den är planlagd som bostadstomt innebär att det vid en försäljning blir kopplat ett krav om att den ska bebyggas med bostadshus inom två år, framgår i ett avslag där det i stället föreslås ett arrendeavtal till dess att tomten behöver tas i anspråk för utpekat ändamål.

Beslutet har överklagats då den intresserade köparen menar att nuvarande detaljplan är långt ifrån uppdaterad till dagens situation. Sedan 1964 har Sörby förändrats vilket lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning av byggande.

Intressenten menar att det måste till ett nytänkande och en ny, mer flexibel planering. Ny bebyggelse verkar avlägsen och då borde man i stället se till lämpligheten i hur mark används i modern tid.