2016-02-23 14:16

2016-02-23 14:16

Hedegårds blir asylboende

EKSHÄRAD

Migrationsverket har gjort en direktupphandling för Hedegårds pensionat som tillfälligt asylboende med plats för 119 asylsökande, företrädesvis barnfamiljer.

Avtalet gäller till och med 21 maj, med möjlighet till förlängning. Mycket talar för att det blir förlängning då Migrationsverket i brevet till kommunen samtidigt aviserar att det innebär att skolgång för barnen kommer att bli aktuell till hösten.

Avtalet gäller till och med 21 maj, med möjlighet till förlängning. Mycket talar för att det blir förlängning då Migrationsverket i brevet till kommunen samtidigt aviserar att det innebär att skolgång för barnen kommer att bli aktuell till hösten.