2016-02-17 18:15

2016-02-17 18:15

Alla gymnasieprogram är kvar

HAGFORS: Ökat intresset för industri och teknik

Samtliga tio program vid Älvstrandsgymnasiet startar till hösten. Det innebär att det åter blir intagning till teknik- och industriprogrammen, något som stoppades det här läsåret då det var allt för få sökande.

I en utredning förra året föreslogs nedläggning av programmen ekonomi, fordon samt barn och fritid. Det är inte aktuellt inför nästa läsår, konstateras efter att förhandsvalen till gymnasiet sammanställts

Ekonomi och fordonsteknik är populära program. Det är 19 som valt ekonomiprogrammets 20 platser och 7 som i första hand vill gå fordonsprogrammet som har 8 platser. Till barn- och fritid är det 7 som i första hand söker en av de 16 platserna.

”Trevlig siffror”

Totalt 120 sökande har Älvstrandsgymnasiet som sitt förstahandsval. Störst intresse sett till antalet platser har el- och energiprogrammet med 15 förstahandsval till de 12 platserna. Till bygg- och anläggning är det 13 sökande till 12 platser.

Att få en plats på de teoretiska programmen ser lättare ut då det är bara 8 förhandsval till naturprogrammets 20 platser och 19 till samhällsprogrammets 30 platser. Till vård- och omsorg är det 11 förstahandsval till 16 platser

Med 15 försthandsval till teknik och 6 till industri har intresset ökat jämfört med i fjol vilket gör att det återigen blir intagning till de här programmen nästa år.

Definitiv antagning görs efter skolavslutningen i juni då det återstår en omvalsperiod i april-maj.

I en utredning förra året föreslogs nedläggning av programmen ekonomi, fordon samt barn och fritid. Det är inte aktuellt inför nästa läsår, konstateras efter att förhandsvalen till gymnasiet sammanställts

Ekonomi och fordonsteknik är populära program. Det är 19 som valt ekonomiprogrammets 20 platser och 7 som i första hand vill gå fordonsprogrammet som har 8 platser. Till barn- och fritid är det 7 som i första hand söker en av de 16 platserna.

”Trevlig siffror”

Totalt 120 sökande har Älvstrandsgymnasiet som sitt förstahandsval. Störst intresse sett till antalet platser har el- och energiprogrammet med 15 förstahandsval till de 12 platserna. Till bygg- och anläggning är det 13 sökande till 12 platser.

Att få en plats på de teoretiska programmen ser lättare ut då det är bara 8 förhandsval till naturprogrammets 20 platser och 19 till samhällsprogrammets 30 platser. Till vård- och omsorg är det 11 förstahandsval till 16 platser

Med 15 försthandsval till teknik och 6 till industri har intresset ökat jämfört med i fjol vilket gör att det återigen blir intagning till de här programmen nästa år.

Definitiv antagning görs efter skolavslutningen i juni då det återstår en omvalsperiod i april-maj.