2016-02-12 14:36

2016-02-12 14:36

Gamla skogskontoret blir hvb-hem?

UDDEHOLM

Ytterligare en ansökan om ändring från bostadshus till hvb-hem i Uddeholm har lämnats in.

Det är Adélegården Värmland AB som nyligen köpte Uddeholmsbolagets tidigare skogskontor som en gång var en arbetsplats för 25-27 personer men som under senare år varit en privatbostad.

Sedan tidigare har ägarna av Stjärnsfors herrgård ansökt om bygglov för ändring av bostadshus till hvb-hem.

Det är Adélegården Värmland AB som nyligen köpte Uddeholmsbolagets tidigare skogskontor som en gång var en arbetsplats för 25-27 personer men som under senare år varit en privatbostad.

Sedan tidigare har ägarna av Stjärnsfors herrgård ansökt om bygglov för ändring av bostadshus till hvb-hem.