2016-02-04 21:05

2016-02-05 12:42

Har 30 bilar runt villan

HAGFORS: Grannar klagar men myndigheten kan inget göra

30 uppställda bilar på en villatomt i Råda har resulterat i klagomål till miljökontoret. Ett svårlöst fall, har det visat sig, då fastighetsägaren som är bosatt i Norge inte löser ut myndighetens brev och därmed inte kan föreläggas att snygga upp.

Redan 2012 kom det in klagomål till miljökontoret angående den aktuella fastigheten. Vid en inspektion konstaterades att här fanns tio bilar uppställda, två släpkärror och en motorcykel, samtliga obesiktade eller avställda. Dessutom fanns diverse bråte på tomten.

Ett brev skickades till fastighetsägaren där man upplyste om att detta stred mot plan- och bygglagen och ägaren ombads att ta kontakt med miljökontoret för att diskutera vad som skulle göras för att undanröja olägenheten.

Problemet har växt

Kruxet var att ägaren aldrig löste ut det rekommenderade brevet och sedan dess har det tillkommit ytterligare 20 bilar som nu fyller större delen av tomten. Efter nya klagomål har miljö- och byggchef Tihomir Jerkovic skickat ett nytt brev till ägaren.

– Jag vill försöka få kontakt och höra vad han har att säga samt upplysa vad lagstiftningen säger, att han inte kan ha det så, säger Jerkovic som hoppas att ägaren löser ut brevet den här gången.

Jerkovic konstaterade vid inspektionen i slutet av januari att det inte bara var gamla bilar som var uppställda på tomten. Det är en del fina bilar också, som exempelvis Rover. Och bland de som tillkommit sedan 2012 fanns en hel del som var registrerade, besiktade och skattade.

Svår att få tag på

Om inte problemet med en ovårdad tomt åtgärdas är den normala gången att ägaren föreläggs att snygga upp. Men i det här och liknande fall blir det lite Moment 22 över det hela.

– Det här är ett dilemma för oss, egentligen för hela Sverige, att folk bosatt utomlands köper fastigheter och är svåra få tag på. Det är väldigt svårt enligt lagstiftningen att förelägga dem så om man inte hämtar ut brevet kan inte vi förelägga, säger Jerkovic.

– Det är surt att grannarna ska bo sådär, säger Jerkovic.

Ingen lösning i sikte

Svårigheterna att nå en utlandsboende ägare när det gäller att komma till rätta med ovårdade tomter och bristande underhåll är ett omfattande problem, inte minst för glesbygdskommuner. I mars 2014 ställde sig hela Värmland bakom en skrivelse från länsstyrelsen till regeringen där man tog upp problemen.

Det resulterade i en utredning av Boverket; ”Ovårdade tomter och förfallna byggnader” men någon lösning eller förslag på hur det kan bli lättare att delge ett tillsynsbeslut när det gäller utlandsboende ägare kom man inte fram till.

Redan 2012 kom det in klagomål till miljökontoret angående den aktuella fastigheten. Vid en inspektion konstaterades att här fanns tio bilar uppställda, två släpkärror och en motorcykel, samtliga obesiktade eller avställda. Dessutom fanns diverse bråte på tomten.

Ett brev skickades till fastighetsägaren där man upplyste om att detta stred mot plan- och bygglagen och ägaren ombads att ta kontakt med miljökontoret för att diskutera vad som skulle göras för att undanröja olägenheten.

Problemet har växt

Kruxet var att ägaren aldrig löste ut det rekommenderade brevet och sedan dess har det tillkommit ytterligare 20 bilar som nu fyller större delen av tomten. Efter nya klagomål har miljö- och byggchef Tihomir Jerkovic skickat ett nytt brev till ägaren.

– Jag vill försöka få kontakt och höra vad han har att säga samt upplysa vad lagstiftningen säger, att han inte kan ha det så, säger Jerkovic som hoppas att ägaren löser ut brevet den här gången.

Jerkovic konstaterade vid inspektionen i slutet av januari att det inte bara var gamla bilar som var uppställda på tomten. Det är en del fina bilar också, som exempelvis Rover. Och bland de som tillkommit sedan 2012 fanns en hel del som var registrerade, besiktade och skattade.

Svår att få tag på

Om inte problemet med en ovårdad tomt åtgärdas är den normala gången att ägaren föreläggs att snygga upp. Men i det här och liknande fall blir det lite Moment 22 över det hela.

– Det här är ett dilemma för oss, egentligen för hela Sverige, att folk bosatt utomlands köper fastigheter och är svåra få tag på. Det är väldigt svårt enligt lagstiftningen att förelägga dem så om man inte hämtar ut brevet kan inte vi förelägga, säger Jerkovic.

– Det är surt att grannarna ska bo sådär, säger Jerkovic.

Ingen lösning i sikte

Svårigheterna att nå en utlandsboende ägare när det gäller att komma till rätta med ovårdade tomter och bristande underhåll är ett omfattande problem, inte minst för glesbygdskommuner. I mars 2014 ställde sig hela Värmland bakom en skrivelse från länsstyrelsen till regeringen där man tog upp problemen.

Det resulterade i en utredning av Boverket; ”Ovårdade tomter och förfallna byggnader” men någon lösning eller förslag på hur det kan bli lättare att delge ett tillsynsbeslut när det gäller utlandsboende ägare kom man inte fram till.