2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

Oro inom besöksnäringen

HAGFORS: När turismanläggningar blir asylboenden

– Det är inte bra för sommarturismen och vi märker att aktivitetsföretagen är oroliga, säger tursimansvariga Madelene Andersson angående att tre större boendeanläggningar blivit asylboende under vintern.

Att Hotell Wermlandia i Ekshärad blev till asylboende för ett par år sedan påverkade inte sommarturismen nämnvärt, om ens något då anläggningen åren innan mest nyttjades under Svenska rallyt.

Gustavagården var också borta ur bokningslistorna sedan tidigare men att nu även Uddeholms hotell och Björns Wärdshus i Råda blivit asylboende samt att Hedegårds pensionat i Ekshärad är på gång väcker viss oro inför sommaren när sängplatser som tidigare varit tillgängliga för besöksnäringen är borta.

– Det är ju anläggningar som byggt upp en kundkrets och vi märker att det finns en oro för hur det kommer att påverka aktivitetsföretag och anläggningar, säger Madelene Andersson.

Hur besöksnäringen kommer att påverkas i sommar är för tidigt att säga, enligt Andersson. För samtidigt som det försvunnit anläggningar kan ju de som är kvar gynnas av situationen men frågan är om de klarar att kompensera fullt ut för de cirka 200 sängplatser som de tre anrika anläggningarna svarade för.

Att Nygård i Ekshärad blev asylboende påverkade inte besöksnäringen då det innan dess bedrevs missbruksvård på anläggningen. Inte heller att gamla skogskontoret i Uddeholm blir hvb-hem i Adelegården Värmlands regi då fastigheten tidigare varit privatbostad i många år.

Att Hotell Wermlandia i Ekshärad blev till asylboende för ett par år sedan påverkade inte sommarturismen nämnvärt, om ens något då anläggningen åren innan mest nyttjades under Svenska rallyt.

Gustavagården var också borta ur bokningslistorna sedan tidigare men att nu även Uddeholms hotell och Björns Wärdshus i Råda blivit asylboende samt att Hedegårds pensionat i Ekshärad är på gång väcker viss oro inför sommaren när sängplatser som tidigare varit tillgängliga för besöksnäringen är borta.

– Det är ju anläggningar som byggt upp en kundkrets och vi märker att det finns en oro för hur det kommer att påverka aktivitetsföretag och anläggningar, säger Madelene Andersson.

Hur besöksnäringen kommer att påverkas i sommar är för tidigt att säga, enligt Andersson. För samtidigt som det försvunnit anläggningar kan ju de som är kvar gynnas av situationen men frågan är om de klarar att kompensera fullt ut för de cirka 200 sängplatser som de tre anrika anläggningarna svarade för.

Att Nygård i Ekshärad blev asylboende påverkade inte besöksnäringen då det innan dess bedrevs missbruksvård på anläggningen. Inte heller att gamla skogskontoret i Uddeholm blir hvb-hem i Adelegården Värmlands regi då fastigheten tidigare varit privatbostad i många år.