2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Kontorshus kan bli asylboende

HAGFORS: Ansökan om ändrad användning inlämnad

Det finns planer på att kontorsbyggnaden vid flygplatsen blir ett boende för nyanlända med 100–150 platser. En ansökan om förhandsbesked om ändrad användning har lämnats in till kommunen.

Det är en person i Göteborg som står bakom ansökan till miljö- och byggkontoret. Idén med den planerade verksamheten är att kunna erbjuda ett boende för nyanlända med integrationsförutsättningar. Genom utbildning om det svenska samhället ska de nyanlända snabbare kunna integreras, är tanken.

Kontorsbyggnaden har sedan 2011 drivits som ett företagshotell med 31 kontor samt en restaurang på det tredje planet. Enligt ansökan är kontors- och konferensrum tänkta att göras om till boende och rummen utrustas med informations- och kommunikationsutrustning.

Tre utbildningssalar ska finnas på bottenvåningen där man tänker sig ha språkutbildning och utbildning i datorkunskap. Även hobbyrum och lekrum är tänkt att inrymmas i huset.

I ett yttrande till ansökan om förhandsbesked är samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson tveksam till att va-systemet är dimensionerat för den här typen av verksamhet. Han ifrågasätter om det är förnlig med detaljplanen och att verksamheten kommer så nära flygplatsen ställer krav som inte kan belastas flygplatsen, poängteras också i yttrandet.

Byggnaden lades ut till försäljning i november. Inget är klart och enligt mäklaren Bengt Pettersson finns spekulanter som aviserat intresse för att ta över komplexet - som kontorshus.

Det är en person i Göteborg som står bakom ansökan till miljö- och byggkontoret. Idén med den planerade verksamheten är att kunna erbjuda ett boende för nyanlända med integrationsförutsättningar. Genom utbildning om det svenska samhället ska de nyanlända snabbare kunna integreras, är tanken.

Kontorsbyggnaden har sedan 2011 drivits som ett företagshotell med 31 kontor samt en restaurang på det tredje planet. Enligt ansökan är kontors- och konferensrum tänkta att göras om till boende och rummen utrustas med informations- och kommunikationsutrustning.

Tre utbildningssalar ska finnas på bottenvåningen där man tänker sig ha språkutbildning och utbildning i datorkunskap. Även hobbyrum och lekrum är tänkt att inrymmas i huset.

I ett yttrande till ansökan om förhandsbesked är samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson tveksam till att va-systemet är dimensionerat för den här typen av verksamhet. Han ifrågasätter om det är förnlig med detaljplanen och att verksamheten kommer så nära flygplatsen ställer krav som inte kan belastas flygplatsen, poängteras också i yttrandet.

Byggnaden lades ut till försäljning i november. Inget är klart och enligt mäklaren Bengt Pettersson finns spekulanter som aviserat intresse för att ta över komplexet - som kontorshus.