2016-01-20 11:26

2016-01-20 11:26

Inget testprojekt med metanol i tanken

HAGFORS

Kommunen drar tillbaka ansökan hos Naturvårdsverket för att via Klimatklivet få 102 000 kronor i bidrag till ett projekt tillsammans med Värmlandsmetanol och OK, som NWT berättade om i november.

Tanken var att man skulle se om det blir mindre utsläpp med metanolinblandning i motorbränsle.

Kommunen skulle leasa tio bilar, en merkostnad på 102 000 kronor jämfört med dieselbilar, medan Värmlandsmetanol och OK skulle se till att det fanns avsett bränsle att tillgå under de tre år som projektet skulle pågå. Bland annat krävs en speciell tank och brygga vid OK-macken, en investering på 250 000 kronor som Värmlandsmetanol skulle bekosta.

– Tyvärr lyckades vi inte riktigt få till de förutsättningar som krävdes inom den pressade tidsramen vi hade. Vi bestämde oss därför för att dra tillbaka ansökan just nu och söka en lösning tills nästa gång vi ska byta ut ett större antal bilar, säger kommunens klimatstrateg André Szeles.

 

Tanken var att man skulle se om det blir mindre utsläpp med metanolinblandning i motorbränsle.

Kommunen skulle leasa tio bilar, en merkostnad på 102 000 kronor jämfört med dieselbilar, medan Värmlandsmetanol och OK skulle se till att det fanns avsett bränsle att tillgå under de tre år som projektet skulle pågå. Bland annat krävs en speciell tank och brygga vid OK-macken, en investering på 250 000 kronor som Värmlandsmetanol skulle bekosta.

– Tyvärr lyckades vi inte riktigt få till de förutsättningar som krävdes inom den pressade tidsramen vi hade. Vi bestämde oss därför för att dra tillbaka ansökan just nu och söka en lösning tills nästa gång vi ska byta ut ett större antal bilar, säger kommunens klimatstrateg André Szeles.