2016-01-12 17:08

2016-01-12 17:08

Wermlandia utökar med husvagnar?

EKSHÄRAD

En ansökan om att få ställa upp 14 husvagnar vid Wermlandia har kommit in till miljö- och byggkontoret.

Det är en av delägarna i fastigheten; Peter Ribbing som genom sitt företag Villavagnar Peter Ribbing AB i Sollebrunn i Alingsås kommun står bakom ansökan.

Hur många nya platser det skulle kunna bli genom husvagnsuppställningen är för tidigt att säga då det enligt Ribbing handlar om en förberedande åtgärd ifall det skulle finnas behov framöver.

Migrationsverket har för närvarande avtal med Wermlandia om 250 platser.

Det är en av delägarna i fastigheten; Peter Ribbing som genom sitt företag Villavagnar Peter Ribbing AB i Sollebrunn i Alingsås kommun står bakom ansökan.

Hur många nya platser det skulle kunna bli genom husvagnsuppställningen är för tidigt att säga då det enligt Ribbing handlar om en förberedande åtgärd ifall det skulle finnas behov framöver.

Migrationsverket har för närvarande avtal med Wermlandia om 250 platser.