2015-12-16 17:32

2015-12-16 17:32

Eftersatt rengöring av livsmedelslokal

HAGFORS

Att ha en cykel vid arbetsbänken i köket kanske inte är så lämpligt om man driver livsmedelslokal.

Det har en företagare i Hagfors kommun blivit uppmärksammad om efter att ha fått ett föreläggande från miljö- och byggnadsnämnden. Vid inspektionen noterades även att rengöringen rent allmänt var mycket eftersatt, något som ska vara åtgärdat genom att hela lokalen snarast möjligt görs ren. Företagaren åläggs också att ta fram skriftliga rutiner för såväl daglig städning som övrig städning.

Det har en företagare i Hagfors kommun blivit uppmärksammad om efter att ha fått ett föreläggande från miljö- och byggnadsnämnden. Vid inspektionen noterades även att rengöringen rent allmänt var mycket eftersatt, något som ska vara åtgärdat genom att hela lokalen snarast möjligt görs ren. Företagaren åläggs också att ta fram skriftliga rutiner för såväl daglig städning som övrig städning.