2015-11-27 13:30

2015-11-27 13:30

Elev går inte i skolan – förälder anmäler

HAGFORS

En elev i Hagfors har inte kunnat gå till skolan på ungefär ett år. Nu startar Skolinspektionen en utredning.

Det är en av elevens föräldrar som anmäler skolan till myndigheten eftersom eleven, enligt anmälan, går på en skola ”som inte vet vad de ska göra och lägger allt ansvar på mig som förälder”. Skolinspektionen vill nu att skolans huvudman yttrar sig i ärendet.

Det är en av elevens föräldrar som anmäler skolan till myndigheten eftersom eleven, enligt anmälan, går på en skola ”som inte vet vad de ska göra och lägger allt ansvar på mig som förälder”. Skolinspektionen vill nu att skolans huvudman yttrar sig i ärendet.