2015-11-16 17:12

2015-11-16 17:12

Mindre utsläpp med metanol i tanken?

HAGFORS: Värmlandsmetanol, OK och kommunen i treårigt klimatprojekt

Värmlandsmetanol, Hagfors kommun och OK Värmland har kommit överens om att starta ett projekt för att kunna se skillnaden i klimatpåverkande utsläpp från bilar som körs med en 50-procentig inblandning biometanol jämfört med bilar som körs på enbart bensin.

Projekt som går under namnet Skogsstjärnan ska pågå under tre år med start i början av 2016. Kommunens del är att leasa tio bilar av märket VW Golf Sportcombi Multifuel.

Åtta av bilarna ska drivas med M50, ett drivmedel där häften är biometanol och den andra halvan bensin med 5 procent etanolinblandning medan de andra två bilarna ska köras på enbart bensin.

Bilarna ska tankas vid OK i Hagfors. För den biometanolinblandade bensinen krävs en särskild tank och brygga, en investering på 250 000 kronor som Värmlandsmetanol bekostar. OK står för montage och ställer pump med kortläsare till förfogande under det treåriga försöket.

Inköp av biometanolen kommer Värmlandsmetanol och OK gemensamt svara för.

Ersätter dieselbilar

Bilarna ersätter tio dieseldrivna bilar som används inom äldreomsorgen och beräknas rulla 2 000 mil per år vardera. Genom kommunens uppföljningssystem för tjänstebilarna kan fordonsdata levereras till Värmlandsmetanol som till en kostnad på 300 000 kronor per år ska administrera och utvärdera projektet samt redovisa till media och myndigheter.

Söker bidrag

Försöket innebär för kommunens del en merkostnad på 102 000 kronor inklusive moms per år jämfört med kostnaden för motsvarande antal dieselbilar. Merkostnaden söker kommunen bidrag för hos Naturvårdsverket via satsningen Klimatklivet där det finns möjlighet att få stöd till klimatinvesteringar på lokal nivå.

Projekt som går under namnet Skogsstjärnan ska pågå under tre år med start i början av 2016. Kommunens del är att leasa tio bilar av märket VW Golf Sportcombi Multifuel.

Åtta av bilarna ska drivas med M50, ett drivmedel där häften är biometanol och den andra halvan bensin med 5 procent etanolinblandning medan de andra två bilarna ska köras på enbart bensin.

Bilarna ska tankas vid OK i Hagfors. För den biometanolinblandade bensinen krävs en särskild tank och brygga, en investering på 250 000 kronor som Värmlandsmetanol bekostar. OK står för montage och ställer pump med kortläsare till förfogande under det treåriga försöket.

Inköp av biometanolen kommer Värmlandsmetanol och OK gemensamt svara för.

Ersätter dieselbilar

Bilarna ersätter tio dieseldrivna bilar som används inom äldreomsorgen och beräknas rulla 2 000 mil per år vardera. Genom kommunens uppföljningssystem för tjänstebilarna kan fordonsdata levereras till Värmlandsmetanol som till en kostnad på 300 000 kronor per år ska administrera och utvärdera projektet samt redovisa till media och myndigheter.

Söker bidrag

Försöket innebär för kommunens del en merkostnad på 102 000 kronor inklusive moms per år jämfört med kostnaden för motsvarande antal dieselbilar. Merkostnaden söker kommunen bidrag för hos Naturvårdsverket via satsningen Klimatklivet där det finns möjlighet att få stöd till klimatinvesteringar på lokal nivå.