2015-11-15 20:59

2015-11-15 20:59

Fullsatt på möte om skolframtid

RÅDA

Föräldragruppen Bevara Råda skola bjöd in till möte på söndagskvällen för att prata om skolans framtid på bygden.
Och det blev lapp på luckan - cirka 130 personer kom för att lyssna och vädra sina åsikter.
– Det var ett väldigt bra möte. Vi har ett rungande stöd från alla i det här, säger Boo Westlund, en av krafterna i föreningen.

På måndagen ska kommunstyrelsen besluta om en reviderad budget för 2016. I den ingår ett tjänstemannaförslag om att bygga en ny F-3 skola i Råda och att eleverna i årskurs 4-6 ska få sin skolgång i Ekshärad, där högstadieungdomarna från området redan går. Nybygget väntas kosta tolv miljoner kronor, tre miljoner finns redan avsatta för en satsning på skolan i Råda i årets budget. Återstående nio miljoner ska tas från investeringsbudgeten under 2016 och 2017.

– Vi vill ha kvar F6. Och det är många som är oroliga över situationen eftersom ingen vet hur det kommer att bli, säger Boo Westlund.

Inget kommunalråd

Hagfors kommunalråd Åsa Johansson (S) deltog inte i mötet i Råda på söndagskvällen.

– Jag har inte blivit tillfrågad om att komma. Vi har under hela processen haft en dialog med de boende i Råda och med föräldragruppen och vi har lyssnat på deras synpunkter, säger hon.

Och fortsätter:

– Jag vet att föräldragruppen har ringt till många politiker för att försöka påverka. Vi har gjort en preliminär kostnadsberäkning för att bygga om skolan i Råda i stället för att bygga nytt. Men det skulle bli mycket dyrare och ändå inte lika bra som det här förslaget.

På måndagen ska kommunstyrelsen besluta om en reviderad budget för 2016. I den ingår ett tjänstemannaförslag om att bygga en ny F-3 skola i Råda och att eleverna i årskurs 4-6 ska få sin skolgång i Ekshärad, där högstadieungdomarna från området redan går. Nybygget väntas kosta tolv miljoner kronor, tre miljoner finns redan avsatta för en satsning på skolan i Råda i årets budget. Återstående nio miljoner ska tas från investeringsbudgeten under 2016 och 2017.

– Vi vill ha kvar F6. Och det är många som är oroliga över situationen eftersom ingen vet hur det kommer att bli, säger Boo Westlund.

Inget kommunalråd

Hagfors kommunalråd Åsa Johansson (S) deltog inte i mötet i Råda på söndagskvällen.

– Jag har inte blivit tillfrågad om att komma. Vi har under hela processen haft en dialog med de boende i Råda och med föräldragruppen och vi har lyssnat på deras synpunkter, säger hon.

Och fortsätter:

– Jag vet att föräldragruppen har ringt till många politiker för att försöka påverka. Vi har gjort en preliminär kostnadsberäkning för att bygga om skolan i Råda i stället för att bygga nytt. Men det skulle bli mycket dyrare och ändå inte lika bra som det här förslaget.