2015-11-12 17:22

2015-11-12 17:22

Mellanstadiet i Råda flyttas till Ekshärad

HAGFORS

Samtidigt som det noteras i det reviderade budgetförslaget för 2016 att inga beslut är tagna när det gäller Råda skola framgår att inriktningen är att 4-6:orna flyttas till Ekshärad nästa läsår och att en ny F-3-skola ska stå klar till höstterminen 2017. När den nya skolan tas i drift är det också slut med matlagningen i Råda då maten ska köras från skolköket i Hagfors.

I den reviderade budgeten nämns inget om nerläggning av gymnasieprogram, som det tidigare varit förslag på.

I investeringsbudgeten för nästa år är det upptaget sex miljoner kronor till renovering av Sundbron.

Samtidigt som det noteras i det reviderade budgetförslaget för 2016 att inga beslut är tagna när det gäller Råda skola framgår att inriktningen är att 4-6:orna flyttas till Ekshärad nästa läsår och att en ny F-3-skola ska stå klar till höstterminen 2017. När den nya skolan tas i drift är det också slut med matlagningen i Råda då maten ska köras från skolköket i Hagfors.

I den reviderade budgeten nämns inget om nerläggning av gymnasieprogram, som det tidigare varit förslag på.

I investeringsbudgeten för nästa år är det upptaget sex miljoner kronor till renovering av Sundbron.