2015-11-01 10:48

2015-11-01 10:49

En flygplatschef i norr

HAGFORS/TORSBY: Samordning för en tryggad flyglinje

Hagfors och Torsby har numera en gemensam flygplatschef då Henric Ceder från 1 november även tjänstgör i Torsby.

Lösningen möjliggjordes genom att Transportstyrelsen godkände Torsbys ansökan om ändrad ledningsfunktion, detta med anledning av att flygplatschef Sture Lindqvist går i pension inom kort.

Henric Ceder kommer nu att dela sin tid mellan de bägge flygplatserna. Till sin hjälp har han en platsansvarig på respektive flygplats som ska ta hand om den dagliga driften när inte flygplatschefen är på plats.

– Att vi nu ges möjlighet att integrera vårt arbetssätt på flygplatsnivå gör att vi står väl rustade för framtiden. Det finns stor kompetens på våra flygplatser, säger Henric Ceder.

Med en gemensam flygplatschef räknar man med att få samordningsvinster. Det är extra viktigt med tanke på att beläggningen på flyglinjen måste öka ”markant”, ett villkor för en fortsatt statlig upphandling av flyglinjen 2017-19. Men vad som menas med ”markant” är inte uttalat så det gäller visa att flyglinjen som förbinder norra Värmland med Stockholm behövs.

Lösningen möjliggjordes genom att Transportstyrelsen godkände Torsbys ansökan om ändrad ledningsfunktion, detta med anledning av att flygplatschef Sture Lindqvist går i pension inom kort.

Henric Ceder kommer nu att dela sin tid mellan de bägge flygplatserna. Till sin hjälp har han en platsansvarig på respektive flygplats som ska ta hand om den dagliga driften när inte flygplatschefen är på plats.

– Att vi nu ges möjlighet att integrera vårt arbetssätt på flygplatsnivå gör att vi står väl rustade för framtiden. Det finns stor kompetens på våra flygplatser, säger Henric Ceder.

Med en gemensam flygplatschef räknar man med att få samordningsvinster. Det är extra viktigt med tanke på att beläggningen på flyglinjen måste öka ”markant”, ett villkor för en fortsatt statlig upphandling av flyglinjen 2017-19. Men vad som menas med ”markant” är inte uttalat så det gäller visa att flyglinjen som förbinder norra Värmland med Stockholm behövs.