2015-10-13 18:29

2015-10-13 18:29

Fokus på vården av barn och unga

HAGFORS: En tänkbar framtida modell, enligt regeringens utsände

Hur fungerar barn- och ungdomsvården? Och hur kan den utvecklas så att alla får det stöd och den hjälp de behöver? Det håller Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare inom området, på att skaffa sig en bild av genom att besöka ett 50-tal kommuner i landet.

Under tisdagen var hon i Hagfors där hon först träffade två brukare av socialtjänsten samt fackliga representanter för att få deras bild av situationen i Hagfors innan hon bänkade sig med verksamhetsansvariga.

Efteråt tyckte Grefve sig se en annan verksamhet här än i de 18 andra hon hittills hunnit besöka. Bland annat finns det en stabilitet i personalstyrkan när det gäller socionomer vilket inte är vanligt.

Kommunens samarbete med landstinget genom barn- och ungdomsmottagningen Visit lyftes också fram som ett positivt exempel. Det är en lösning och en verksamhet som andra borde ta efter då det visat sig vara en bra väg för barn och unga att snabbt kunna få hjälp.

På regional nivå arbetas det med att hitta former för att förbättra familjehemsverksamheten. Genom att kommuner går samman i enheter ute i länet ska det bli lättare att rekrytera familjehem och inte minst kunna matcha barn och familjehem på ett optimalt sätt.

– Vi har 450 barn i Värmland som är familjehemsplacerade. Det är en stor utmaning att hitta familjehem och det är en gemensam fråga för hela Värmland, ja hela Sverige, sa Yvonne Lennemyr från Region Värmland.

– Ska vi kraftsamla måste vi ha landstinget och regionen med oss, sa Cecilia Grefve som såg positivt på hur arbetet bedrevs i Hagfors och något som eventuellt kunde bli en framtida modell när hon redovisar sina intryck i slutrapporten som ska vara klar under våren 2017.

– Det är genom att åka ut och hämta kunskap som vi ser vad vi kan få med oss att använda på nationell nivå, förklarade Cecilia Grefve sitt uppdrag.

Under tisdagen var hon i Hagfors där hon först träffade två brukare av socialtjänsten samt fackliga representanter för att få deras bild av situationen i Hagfors innan hon bänkade sig med verksamhetsansvariga.

Efteråt tyckte Grefve sig se en annan verksamhet här än i de 18 andra hon hittills hunnit besöka. Bland annat finns det en stabilitet i personalstyrkan när det gäller socionomer vilket inte är vanligt.

Kommunens samarbete med landstinget genom barn- och ungdomsmottagningen Visit lyftes också fram som ett positivt exempel. Det är en lösning och en verksamhet som andra borde ta efter då det visat sig vara en bra väg för barn och unga att snabbt kunna få hjälp.

På regional nivå arbetas det med att hitta former för att förbättra familjehemsverksamheten. Genom att kommuner går samman i enheter ute i länet ska det bli lättare att rekrytera familjehem och inte minst kunna matcha barn och familjehem på ett optimalt sätt.

– Vi har 450 barn i Värmland som är familjehemsplacerade. Det är en stor utmaning att hitta familjehem och det är en gemensam fråga för hela Värmland, ja hela Sverige, sa Yvonne Lennemyr från Region Värmland.

– Ska vi kraftsamla måste vi ha landstinget och regionen med oss, sa Cecilia Grefve som såg positivt på hur arbetet bedrevs i Hagfors och något som eventuellt kunde bli en framtida modell när hon redovisar sina intryck i slutrapporten som ska vara klar under våren 2017.

– Det är genom att åka ut och hämta kunskap som vi ser vad vi kan få med oss att använda på nationell nivå, förklarade Cecilia Grefve sitt uppdrag.