2015-10-07 14:50

2015-10-07 17:23

Socialen medger en allvarlig miss

HAGFORS: Lex Sarah-anmälan efter missbrukares dödsfall

UPPDATERAD: I början av augusti påträffades tre personer döda i en lägenhet. Kommunen har nu gjort en lex Sarah-anmälan om ett allvarligt missförhållande då man efter utredning konstaterar att det borde ha öppnats en LVM-utredning gällande en av de döda.

Det var den 11e augusti som tre personer hittades döda i en lägenhet i centrala Hagfors; en 55-årig kvinna, hennes 32 åriga dotter och en 26-årig man. Dödsfallen uppgavs vara drogrelaterade då personerna var kända i missbrukssammanhang vilket resulterade i att socialtjänsten inledde en utredning angående de döda personerna.

Många anmälningar

Det visade sig att det under året kommit in många orosanmälningar angående en av de dödas missbruk. Socialtjänsten hade haft mycket kontakter med klienten som hade erbjudits och enligt granskningen ha motiverats för att ta emot olika typer av frivilliga insatser.

Men de frivilligkontakter som varit aktuella hade inte fullföljts och det hade inte gått att motivera klienten för nya insatser, konstateras i utredningen. I början av april öppnades en utredning enligt socialtjänstlagen då personen i fråga ansökt om öppenvård. Till denna utredning knöts fyra anmälningar men brister i dokumentationen gör att man inte kan utläsa varför öppenvårdsinsatsen inte verkställdes.

Ytterligare en anmälan kom in kort efter, som enligt verksamhetsansvarig borde ha knutits till den pågående utredningen. Då hade det blivit tydligt att klienten hade ett fortgående och omfattande missbruk som inte kunde brytas på frivillig väg, därför borde en utredning enligt LVM ha öppnats, konstaterar verksamhetsansvarig i Lex Sarah-anmälan.

Vad som orsakade de tre dödsfallen är ännu inte klarlagt.

Det var den 11e augusti som tre personer hittades döda i en lägenhet i centrala Hagfors; en 55-årig kvinna, hennes 32 åriga dotter och en 26-årig man. Dödsfallen uppgavs vara drogrelaterade då personerna var kända i missbrukssammanhang vilket resulterade i att socialtjänsten inledde en utredning angående de döda personerna.

Många anmälningar

Det visade sig att det under året kommit in många orosanmälningar angående en av de dödas missbruk. Socialtjänsten hade haft mycket kontakter med klienten som hade erbjudits och enligt granskningen ha motiverats för att ta emot olika typer av frivilliga insatser.

Men de frivilligkontakter som varit aktuella hade inte fullföljts och det hade inte gått att motivera klienten för nya insatser, konstateras i utredningen. I början av april öppnades en utredning enligt socialtjänstlagen då personen i fråga ansökt om öppenvård. Till denna utredning knöts fyra anmälningar men brister i dokumentationen gör att man inte kan utläsa varför öppenvårdsinsatsen inte verkställdes.

Ytterligare en anmälan kom in kort efter, som enligt verksamhetsansvarig borde ha knutits till den pågående utredningen. Då hade det blivit tydligt att klienten hade ett fortgående och omfattande missbruk som inte kunde brytas på frivillig väg, därför borde en utredning enligt LVM ha öppnats, konstaterar verksamhetsansvarig i Lex Sarah-anmälan.

Vad som orsakade de tre dödsfallen är ännu inte klarlagt.