2015-10-02 14:29

2015-10-15 15:57

Samförstånd ska leda till bättring

HAGFORS: Efter mötet om företagsklimatet

Torsdagens diskussioner om företagsklimatet i kommunen utmynnade i ett antal konkreta uppslag på hur man gemensamt kan jobba vidare för en positiv utveckling.
– Det är några punkter vi kommer jobba extra med, sa näringslivsutvecklare Fredrik Igelström.

Att bilda olika nätverk är ett första steg. Det är redan på gång inom kulturområdet, likaså är köpmännen på gång ordentligt, enligt Igelström.

Starta eget-verksamhet ska man också försöka få i gång. Och från kommunens sida ska man se över sin egen organisation för att bland annat se om upphandlingar kan göras annorlunda.

Kompetensförsörjning så att utbildning på orten matchar företagens behov var en fråga som lyftes fram under dagen. Det finns många specialiserade företag som skulle kunna växa om de får in rätt kompetens i verksamheten.

Begränsat underlag

När det gäller Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i kommunen, genom enkäter till företagare och politiker, så hade 116 företagare svarat vilket var lite drygt hälften av de utvalda bland kommunen cirka 1 200 företag. 22 politiker, av 35 utvalda, hade svarat på enkäten.

I det sammanfattande omdömet blev företagarnas betyg 2,7 vilket är strax under Godtagbart medan politikernas betyg hamnade på 3,8 vilket är strax under Bra. Högst betyg i landet gav Markaryds företagare med 4,5 vilket är mitt emellan Bra och Mycket bra på den sexgradiga skalan där 1 är Dåligt och 6 Utmärkt.

Att bilda olika nätverk är ett första steg. Det är redan på gång inom kulturområdet, likaså är köpmännen på gång ordentligt, enligt Igelström.

Starta eget-verksamhet ska man också försöka få i gång. Och från kommunens sida ska man se över sin egen organisation för att bland annat se om upphandlingar kan göras annorlunda.

Kompetensförsörjning så att utbildning på orten matchar företagens behov var en fråga som lyftes fram under dagen. Det finns många specialiserade företag som skulle kunna växa om de får in rätt kompetens i verksamheten.

Begränsat underlag

När det gäller Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i kommunen, genom enkäter till företagare och politiker, så hade 116 företagare svarat vilket var lite drygt hälften av de utvalda bland kommunen cirka 1 200 företag. 22 politiker, av 35 utvalda, hade svarat på enkäten.

I det sammanfattande omdömet blev företagarnas betyg 2,7 vilket är strax under Godtagbart medan politikernas betyg hamnade på 3,8 vilket är strax under Bra. Högst betyg i landet gav Markaryds företagare med 4,5 vilket är mitt emellan Bra och Mycket bra på den sexgradiga skalan där 1 är Dåligt och 6 Utmärkt.