2015-09-29 16:35

2015-09-29 16:35

Elever med fokus på estetiska uttryck

HAGFORS: Högstadiet jobbade med trä, ord, musik och film

Det har arbetats med slöjd, film samt poesi i kombination med ljud när eleverna på högstadiet haft två temadagar i estetiska lärprocesser.

För niorna gällde det att jobba med bildhuggning där de skulle få fram olika symboler och historierna bakom. Och kreativiteten var stor liksom färdigheterna med träet och järnen. Bland annat hade Adel Ghalandari och Hossein Jan Nooti, som kommer från Afghanistan, uppmärksammat flyktingkatastrofen genom att avbilda den lille pojken som flutit i land på en grekisk ö under rubriken ”Don't forget”.

Åttorna skrev dikter som sedan ljudsattes. Resultaten presenterades under tisdagen i så väl aulan inför publik liksom att dikterna sattes upp på väggen utanför aulan.

Sjuorna arbetade med film som ska visas på onsdagseftermiddagen.

För niorna gällde det att jobba med bildhuggning där de skulle få fram olika symboler och historierna bakom. Och kreativiteten var stor liksom färdigheterna med träet och järnen. Bland annat hade Adel Ghalandari och Hossein Jan Nooti, som kommer från Afghanistan, uppmärksammat flyktingkatastrofen genom att avbilda den lille pojken som flutit i land på en grekisk ö under rubriken ”Don't forget”.

Åttorna skrev dikter som sedan ljudsattes. Resultaten presenterades under tisdagen i så väl aulan inför publik liksom att dikterna sattes upp på väggen utanför aulan.

Sjuorna arbetade med film som ska visas på onsdagseftermiddagen.