2015-09-22 16:32

2015-09-22 16:32

Kulturhistoriskt hus får rivas

NORRA RÅDA: Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen anser att församlingens intresse av att riva boningshuset vid före detta tingshuset i Råda väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara byggnaden.

– Vi är glada för att vi fick rätt. Vi såg inga möjligheter att ta lös ytterligare pengar för att rusta det huset, säger kyrkorådets ordförande Bertil Köhler.

Församlingen har nyligen avsatt stora pengar för att rusta upp såväl kyrkorna som församlingshemmen i Råda och Sunnemo. Att då behöva ta fram ytterligare 2,5 miljoner för att rusta upp det hårt nedgångna boningshuset ansågs inte rimligt och en ansökan om att få riva lämnades in.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan, bland annat med stöd av ett yttrande från Värmlands museum som påtalade att det fanns ett högt kulturhistoriskt värde i huset genom den miljö det befinner sig i. Länsstyrelsen gick på samma linje men mark- och miljödomstolen ser annorlunda på saken efter en syn på plats.

Skymmer tingshuset

I domen sägs att boningshuset visserligen är tidstypiskt och går i viss stil med tingshuset men det är varken särskilt unikt eller bevarandevärt i sig. Dessutom skymmer det tingshuset och minskar upplevelse av världslig makt kontra andlig makt genom tingshuset på ena sidan vägen och kyrkan på den andra.

Nämnden får nu ärendet tillbaka för att meddela rivningslov men att det säkerställs att takryttare och tingsklocka bevaras, som församlingen föreslagit.

– Vi är glada för att vi fick rätt. Vi såg inga möjligheter att ta lös ytterligare pengar för att rusta det huset, säger kyrkorådets ordförande Bertil Köhler.

Församlingen har nyligen avsatt stora pengar för att rusta upp såväl kyrkorna som församlingshemmen i Råda och Sunnemo. Att då behöva ta fram ytterligare 2,5 miljoner för att rusta upp det hårt nedgångna boningshuset ansågs inte rimligt och en ansökan om att få riva lämnades in.

Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan, bland annat med stöd av ett yttrande från Värmlands museum som påtalade att det fanns ett högt kulturhistoriskt värde i huset genom den miljö det befinner sig i. Länsstyrelsen gick på samma linje men mark- och miljödomstolen ser annorlunda på saken efter en syn på plats.

Skymmer tingshuset

I domen sägs att boningshuset visserligen är tidstypiskt och går i viss stil med tingshuset men det är varken särskilt unikt eller bevarandevärt i sig. Dessutom skymmer det tingshuset och minskar upplevelse av världslig makt kontra andlig makt genom tingshuset på ena sidan vägen och kyrkan på den andra.

Nämnden får nu ärendet tillbaka för att meddela rivningslov men att det säkerställs att takryttare och tingsklocka bevaras, som församlingen föreslagit.