2015-09-18 06:00

2015-09-18 06:16

Familjer vill stanna men får ingen bostad

HAGFORS: Hus rivs trots efterfrågan på lägenheter

Bostadshus rivs i Hagfors samtidigt som folk måste flytta härifrån för att de inte får nån lägenhet. En paradoxal situation för flera familjer som i dagarna tvångsflyttas till Kristinehamn fastän de bott flera år i Hagfors och inte vill flytta härifrån.

– Vi har bott här i tre år och vill vara kvar men vi har inte hittat nån lägenhet, säger 17-åriga Nejat Mussa.

Hon bor tillsammans med sin mamma och fem syskon i huset på Filarevägen som håller på att tömmas inför rivning senare i höst. De kommer från Eritrea, där pappan är kvar, och har haft uppehållstillstånd i två år. Familjen har stått i bostadskö sedan dess men inte fått något eget boende utan bor i en lägenhet som Migrationsverket hyr av kommunen.

Flyttas runt

– Först bodde vi på Föskeforsvägen. När det huset revs fick vi flytta till Filarevägen, säger Nejats bror.

– Vi måste få hjälp att hitta en lägenhet, vi kan inte på egen hand. Två rum skulle räcka tills vidare, säger Nejat som hoppas på en lösning innan de måste flytta om några veckor.

– Vi har ju börjat skolan här och har kompisar. Vi vill inte flytta till Kristinehamn. Inte heller våra småsyskon, de gråter, mamma också. Vi blir alla stressade, säger de.

”Finns ju hus”

De säger att alla som bor i huset på Filarevägen vill vara kvar i Hagfors men att Migrationsverket sagt att alla måste flytta från Hagfors.

Under onsdagen gick flyttlasset för ett flertal av familjerna vid Filarevägen.

– Allt finns här, familjen, skolan och det finns ju hus men nu ska allt bli nytt igen, sa en förtvivlad kvinna dagen innan hon och de andra fem i familjen skulle flyttas till ett tillfälligt boende i Kristinehamn.

– Efter några månader måste vi flytta igen nån annan stans men vi vet inte var, är det besked de fått.

Ont om lägenheter

De som nu måste flytta från Filarevägen 1-5 till Kristinehamn är såväl asylsökande som personer med permanent uppehållstillstånd, enligt flyktingsamordnare Göran Eriksson. Att även de med uppehållstillstånd måste flytta från Hagfors när huset ska rivas beror på att de inte är kommunplacerade, det blir man först när man fått en egen bostad.

– De är ju fria att flytta om de får ett kontrakt på en bostad. Flera har ansökt om lägenhet men det tar tid att få fram en lägenhet som passar. De allra flesta söker via Hagforshem men det finns även privata alternativ, säger Göran Eriksson.

Många nyanlända

Till och med augusti har 83 nyanlända blivit kommunplacerade i Hagfors i år. Det är rekord, enligt Göran Eriksson då det under fjolåret kom 66.

– Jag tror det kan bli 150 totalt i år, säger Göran Eriksson.

Han håller med om att det blir motsägelsefullt när man river hus och folk måste flytta härifrån för att de inte får egen lägenhet.

Ska vara ett bra boende

– Samtidigt måste man se till vilken standard det är på boendet, säger han och hänvisar till den rivningsplan som antogs 2012 omfattande 160 lägenheter i hus som bedömts vara i dåligt skick.

– Sen handlar det också om att man måste få människor ut i försörjning, annars kan det bli som i Filipstad där man fått stora problem med ökade försörjningsstöd, säger Göran Eriksson.

– Vi har bott här i tre år och vill vara kvar men vi har inte hittat nån lägenhet, säger 17-åriga Nejat Mussa.

Hon bor tillsammans med sin mamma och fem syskon i huset på Filarevägen som håller på att tömmas inför rivning senare i höst. De kommer från Eritrea, där pappan är kvar, och har haft uppehållstillstånd i två år. Familjen har stått i bostadskö sedan dess men inte fått något eget boende utan bor i en lägenhet som Migrationsverket hyr av kommunen.

Flyttas runt

– Först bodde vi på Föskeforsvägen. När det huset revs fick vi flytta till Filarevägen, säger Nejats bror.

– Vi måste få hjälp att hitta en lägenhet, vi kan inte på egen hand. Två rum skulle räcka tills vidare, säger Nejat som hoppas på en lösning innan de måste flytta om några veckor.

– Vi har ju börjat skolan här och har kompisar. Vi vill inte flytta till Kristinehamn. Inte heller våra småsyskon, de gråter, mamma också. Vi blir alla stressade, säger de.

”Finns ju hus”

De säger att alla som bor i huset på Filarevägen vill vara kvar i Hagfors men att Migrationsverket sagt att alla måste flytta från Hagfors.

Under onsdagen gick flyttlasset för ett flertal av familjerna vid Filarevägen.

– Allt finns här, familjen, skolan och det finns ju hus men nu ska allt bli nytt igen, sa en förtvivlad kvinna dagen innan hon och de andra fem i familjen skulle flyttas till ett tillfälligt boende i Kristinehamn.

– Efter några månader måste vi flytta igen nån annan stans men vi vet inte var, är det besked de fått.

Ont om lägenheter

De som nu måste flytta från Filarevägen 1-5 till Kristinehamn är såväl asylsökande som personer med permanent uppehållstillstånd, enligt flyktingsamordnare Göran Eriksson. Att även de med uppehållstillstånd måste flytta från Hagfors när huset ska rivas beror på att de inte är kommunplacerade, det blir man först när man fått en egen bostad.

– De är ju fria att flytta om de får ett kontrakt på en bostad. Flera har ansökt om lägenhet men det tar tid att få fram en lägenhet som passar. De allra flesta söker via Hagforshem men det finns även privata alternativ, säger Göran Eriksson.

Många nyanlända

Till och med augusti har 83 nyanlända blivit kommunplacerade i Hagfors i år. Det är rekord, enligt Göran Eriksson då det under fjolåret kom 66.

– Jag tror det kan bli 150 totalt i år, säger Göran Eriksson.

Han håller med om att det blir motsägelsefullt när man river hus och folk måste flytta härifrån för att de inte får egen lägenhet.

Ska vara ett bra boende

– Samtidigt måste man se till vilken standard det är på boendet, säger han och hänvisar till den rivningsplan som antogs 2012 omfattande 160 lägenheter i hus som bedömts vara i dåligt skick.

– Sen handlar det också om att man måste få människor ut i försörjning, annars kan det bli som i Filipstad där man fått stora problem med ökade försörjningsstöd, säger Göran Eriksson.

Befolkningsutvecklingen

På 53 år har invånarantalet i Hagfors nästan halverats

1961 fanns 21 079 invånare inom nuvarande kommungräns

Drygt 30 år senare, 1994 hade var fjärde ”försvunnit” och rivningarna inleddes

Vid senaste årsskiftet fanns det 11 921 kommuninvånare

Källa:

Rivningarna

Sedan 1995 har 662 lägenheter rivits bort i det kommunala beståndet

75 lägenheter har fått annat användningsområde; exempelvis Styrkan och Tranan (hemtjänsten)

72 har byggts om till särskilt boende

27 lägenheter har sålts till norrmän som fritidsboende

Kvar på rivningslistan, som är underlaget till avtalet med staten, är 96 lägenheter

Källa: